Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Благоевград
                                                 Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  6 места
2 Фелдшери Висше образование
3 Лекари Висше образование
1 Учител,детска градина Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  174 места
2 Шофьори, платформа Средно образование, кат. С
50 Машинни оператори, шиене Основно,средно образование, опит
10 Машинни оператори, шиене на работно облекло Основно,средно образование
2 Кроячи текстил Основно,средно образование, опит
3 Обслужващи  работници, промишлено производство Основно,средно образование,  по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Охранител Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
3 Шивачи Средно образование, опит
3 Шивачи, оверлог и  права машина Средно образование
2 Оператори, производство на автомобилни компоненти Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
5 Машинни оператори, шиене на обувки Основно, средно образование
1 Охранител Основно, средно образование,кат.B
1 Деловодител Средно образование
2 Санитари Средно образование
5 Машинни оператори, шиене на облекла Средно образование
3 Гладачи Средно образование
3 Маневристи Средно образование,квалификация за маневрист
2 Водачи на тежкотоварен автомобил/международни превози/ Средно образование,руски език- ниво В1,категория С+Е
50 Кредитни консултанти Средно образование
2 Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост Основно, средно образование
1 Машинен оператор банциг Основно, средно образование
2 Ковачи, опаковка ръчно Основно, средно образование
5 Продавач-консултанти Средно образование
5 Общи работници,производство на пелети Средно образование
1 Работник, формоване на хранителни продукти Средно образование
4 Техник-механик съобщителни и нсвързочни съобщения Средно образование,кат.В
6 Кроячи текстил Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Гоце Делчев
  Тел. за връзка 0751 / 61261
   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Оператор, въвеждане на данни Висше образование, Компютърни науки
2 Моделиер – конструктор, облекла Висше образование
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше образование
3 Медицинска сестра Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 109 места
8 Общи работника Основно, средно образование
1 Машинен оператор шиене на обувки Основно, средно образование
13 Работници, спомагателни шивашки дейности Основно, средно образование
3 Кроячи текстил Основно, средно образование
13 Гладачи Основно, средно образование
1 Работник ,консервиране на плодове и зеленчуци Основно, средно образование
4 Шивачи, мъжко/дамско облекло Начално, основно образование
22 Шивачи Основно  образование
20 Търговски посредници Средно образование
1 Обслужващ бензиностанция Средно образование
1 Работник подръжка Средно образование
1 Готвач Средно образование
4 Работници,изпълняващи доставка по домовете Средно образование
4 Работника, сглобяване на детайли Средно образование
9 Разносвачи на храна Средно образование
4 Работника,разсадник Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Разлог
                                                             Тел. за връзка 0747/80-903
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  5 места
2 Администратори хотел Висше образование
2 Експерт, продажби Висше образование
1 Учител, история и цивилизация и немски език Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
2 Шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование
1 Работник, поддръжка Средно образование
1 Машинен оператор, бетон помпа Средно образование
1 Оператор, приготвител на смеси Средно образование
2 Миячи съдове /ръчно/ Основно образовние
1 Шивач, драперии/пердета Основно образовние
3 Чистач/хигиенисти Средно образование
1 Кредитен специалист Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Петрич
  Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Технолог Висше образование, технология на дървесината
1 Технолог Висше образование, технология на облеклото
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ  СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  101 места
10 Шивачи Средно образование
20 Монтажници ел. елементи Средно образование
20 Работника, берачи Основно, средно образование
2 Водачи, селскостопански машини Средно образование
1 Техник Средно образование
6 Опаковачи Основно, средно образование
8 Работника ОТК Основно, средно образование
30 Зеленчукопроизводители Основно, средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
2 Обслужващ магазин Средно образование
1 Шофьор, международен превоз,кат.С,Е Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
  Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  0 места
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 51 места
1 Работник ЛКМ Основно, средно образование, ТЕЛК
10 Лични асистенти Основно образование
23 Опаковачи Основно, средно образование
2 Контрольори качество Средно образование
1 Техник, телекомуникации Средно техническо образование
1 Машинен оператор, банциг Основно, средно образование
4 Шивачи Основно, средно образование
2 Техници, механици Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
4 Общи работника Основно, средно образование
1 Шофьор тежкотоварен автомобил Средно образование
1 Чистач,хигиенист Основно образование
  Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Кюстендил
                                                                       Тел. за връзка 078/55-04-84
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Експерт, външна търговия Висше образование, немски език, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Учител по информатика Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  90 места    
7 Шофьора на такси Основно, средно образование, кат В
3 Шивачи на облекло Средно образование
1 Гладач преса Средно образование
1 Работник кухня Основно, средно образование
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Основно образование
2 Камериери/ки Основно образование
2 Бояджии,изделия от дърво Основно образование
2 Готвачи Средно образование
1 Машинен оператор,банциг Основно образование
2 Работници, сглобяване на детайли Основно образование
8 Общи работници Средно образование
1 Счетоводител,оперативен Средно образование
1 Пласьор,стоки Средно образование
1 Управител,кравеферма Средно образование
1 Техник,на мляко и млечни изделия Средно образование
7 Животновъди Средно образование
2 Машинни оператори,кантираща машина Средно образование
2 Тапицери Средно образование
2 Шивачи Средно образование
5 Шофьори,товарен автомобил/международни превози/ Основно, средно образование,кат С,Е
9 Продавач-консултанти Средно образование
20 Работници,овощна градина Средно образование
4 Работника,строителство Средно образование
4 Шлайфисти Средно образование
1 Пазач,портиер Средно образование
                                   Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Дупница
  Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места          
1 Химик Висше образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Квалифицирано лице Висше образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Специалист Висше образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Лекар Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 113  места
3 Гладачи Средно образование
1 Монтажник, хладилна и климатична техника Средно образование
2 Механици Средно образование
2 Технически ръководители Средно образование
1 Търговски представител Средно образование
3 Общи работници строителство Основно образование
27 Шивач мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
1 Работник,механично почистване на енергийни съоражения Средно,основно образование
2 Лаборанти Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
5 Работници, обработка на дърво Средно,основно образование
5 Дърводелци, мебелисти Средно образование
5 Монтажници, мебели от дърво Средно,основно образование
5 Шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование
2 Тапицери Средно,основно образование
2 Бояджии, изделия от дърво Средно,основно образование
20 Шивачи и ръчници на облекло Средно образование
4 Бояджии, лаково боядисване Средно,основно образование
5 Шивачи/маски/ Средно образование
2 Електротехници Средно образование
3 Електрозаварчика Средно образование
3 Работници,разсадник Средно,основно образование
5 Шофьори, товарен автомобил Средно,основно образование
3 Маневристи Средно образование
2 Общи работници, обработка на дърво Средно,основно образование