Европейската комисия одобри схема в размер на 88 млн. евро в подкрепа на български микро и малки предприятия за справяне с последствията от Covid-19.

Мерките ще бъдат съфинансирани в по-голямата си част от Европейския фонд за регионално развитие, който ще осигури 75 милиона евро.

Подкрепата ще е под формата на безвъзмездна помощ.

Целта е да се помогне на предприятията в различни сектори без земеделие, рибарство, аквакултури и горско стопанство.

Очаква се от помощта да се възползват близо 17 300 микро и малки предприятия./БНР