Групата на общинските съветници от ПП ГЕРБ ще внесат в спешен порядък предложение в местния парламент на Благоевград за промяна на Общия устройствен план. Целта е недопускане на застрояването на зелените площи в Благоевград, обясниха днес пред медиите общинските съветници. Те са разтревожени от сигналите, които идват за евентуалното застрояване на парк ”Бачиново”, в района на кортовете.

Всяка промяна на предназначението на тревните площи в устройствения план трябва да минава през общински съвет, поясни Красимир Роячки. Сега това не е така, преписките отиват в общинската администрация и тя решава, каза Роячки.

Общият устройствен план не е променян от 2012 година. След като е бил приет от общинския съвет, са установени някои пропуски. Сега е моментът да бъде коригиран, така че да не се допусне застрояването на зелените площи в града, каза общинският съветник Кирил Илиев. Ако предложението за промяна в устройствения план не бъде прието, съветниците от ГЕРБ ще настояват за мораториум върху застрояването на зелените площи.

Заявления за строителство в зелените пояси не са постъпили в общинска администрация, уточни вчера кметът Румен Томов. Има само една преписка във връзка с терен в района на детската площадка на Ловния дом. Трябва да бъде уважен интересът на обществото, а на инвеститорите, които са закупили терени, трябва да бъде предложен вариант, така че да не бъдат ощетени, поясни Томов.

Общинските съветници от ГЕРБ ще сигнализират институциите за ситуацията с депото за битови отпадъци, след като Общината е отказала да подпише договор с фирмата, спечелила търга за управление на съоръжението. Сега се дават много средства за извозването на отпадъците до Костинброд, тъй като депото на практика не функционира, мотивираха се общинските съветници от ГЕРБ./ БНР, Мариана Попова