Петнадесет ветерани от Софийска област, участници във Втората световна война, получиха медали и грамоти от Министерството на отбраната по случай 75 години от края на войната.  Инициативата е реализирана от Министерството на отбраната съвместно с областната администрация на Софийска област. Медалите бяха връчени от заместник областния управител на Софийска област Николай Борисов. Ветераните получиха своите отличия при спазване на всички противоепидемични мерки, препоръчани от правителството за борба с COVID-19. Масови сбирки и мероприятия не са провеждани.

Ветераните бяха почетени също и от ръководствата на общините, в които живеят.