Община Перник връчи грамоти за принос в областта на образованието при дистанционното обучение на учениците в електронна среда на всички пернишки училища. Първата от тях бе връчена от зам.-кмета на община Перник Стефан Кръстев на Емилия Плякова – директор на 11-о ОУ “Елин Пелин” и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в община Перник.
“Ефективността на дистанционното обучение в Перник в ситуацията на епидемията от коронавирус е висока благодарение на професионализма и отдадеността на нашите учители”, каза Стефан Кръстев. Той добави, че наградите, които ежегодно се връчват на учители и ученици, ще бъдат раздадени през есента заради ситуацията, в която се намираме.
Заедно с него бе и директорът на дирекция “Хуманитарни дейности” в община Перник д-р Татяна Вангелова.