Горските от стопанство „Рилски манастир“ залесиха 250 дка

Ръждива борова листна оса напада боровите гори в Рилското корито. „През последните месеци на територията на Държавно горско стопанство „Рилски манастир“ се наблюдава съхнене на иглолистните насаждения, причинено от ръждивата борова листна оса. Повредите, които причинява ръждивата борова листна оса, са свързани с изхранването на нейните ларви. Гъсениците на ръждивата борова листна оса се излюпват в началото на пролетта и се хранят с иглолистната маса през месеците април и май. Младите гъсеници изяждат частично листата и оставащите части пожълтяват и причиняват наблюдаваното „съхнене“ на гората”, се казва в публикация на сайта на туристическия център в Рила. Там е отбелязано още, че
независимо от нападението, още същата година отново се появяват нови иглици и дърветата се възстановяват. В допълнение се посочва, че ТП ДГС „Рилски манастир“ има изготвени технологични планове за борба с този вредител, които са предоставени на Лесозащитна станция – София, за съгласуване и предприемане на съответните последващи действия.

Колко и къде са засегнатите гори и ще се възстановят ли, питахме шефа на горското Георги Кабзималски. „Около 400-500 са засегнатите насаждения. Най-много са в района на село Пороминово, има и в землищата на Стоб, Драгодан и Смочево. Дърветата обаче се възобновяват. До месец-месец и половина няма да личи, че е имало нападения. Най-големият проблем е върховият корояд, но ние се преборихме с него преди 2 години. Ограничихме го с т.нар. санитарна сеч на голо. Изсъхналите части от дърветата се изсичат и изнасят възможно най-бързо от засегнатите участъци. Това беше направено и почти на 100% решихме проблема. Няма място за притеснение”, посочи Кабзималски.

Стана ясно, че лесничейството е изпълнило и ангажиментите си по пролетното залесяване. Залесени са около 250 дка, заложени по план за тази година.

 

Снимките: