Първата копка бе направена с водосвет, на който присъства кметът Калин Гелев

Тържествено и с водосвет бе направена първа копка за откриване на строителна площадка за ремонта на 3 улици в Сапарева баня. На събитието присъстваха кметът на община Сапарева баня Калин Гелев, зам.-кметът Емилия Елчинова, зам.-кметът Славчо Коларски, председателят на Общинския съвет Васил Маргин, народният представител Радослава Чеканска, представители на фирмата изпълнител и служители на общинска администрация. Проектът е за реконструкция на улиците „Славяни”, „Липа” и „Гюрица”. Финансирането е по Програмата за развитие на селските райони. Проектът е с общ размер на финансиране 1 017 381,00 лева.

Основната цел на настоящия проект е да се изгради, възстанови и подобри транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на пътното платно с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорта на пътуващите и добро отводняване на улиците на околните пространства, подмяна и повдигане на съществуващите бордюри, възстановяване и направа на нови тротоари и настилки, осигуряване на достъпна среда в разглежданите участъци.

Проектът предвижда премахване на съществуващата пътна конструкция и настилка и полагане на нова такава, в началото и в края на участъците с цел връзка новата със старата пътна конструкция се осъществява нивелетно фрезуване на настилката. Предвижда се полагане на бордюри на местата, където целостта им е нарушена, понижаване на бордюрите в зоните на кръстовищата, съгласно изискванията за изграждане на общодостъпна среда, повдигане на всички улични и дъждоприемни шахти (оттоци), в настилката, реконструкция и изграждане нови тротоарни настилки. Дейностите по строително-монтажните работи стартираха от ул. „Гюрица“.

Гледайте видео