С решение на МС се одобрява новият дизайн на мярката 60/40, която за сектор „туризъм” става 80/20, тъй като допълнително се одобрява за този сектор 290 лв. на заето лице. Тази помощ може да се използва съвместно с мярката 60/40. Това заяви на брифинг в МС министърът на туризма Николина Ангелкова.

Тя подчерта, че мярката 60/40 отчита всички специфики, свързани със сектор “туризъм”, включително и сезонния характер. По тази мярка могат да се възползват лица, които са наети от 1 юни и няма допълнителни ограничения, които са свързани със сезонния характер на сектора.

Отделно от това за сектора са отделени 50 млн. лева по линия на програмата за наемане на регистрирани безработни в бюрата по труда. Всеки работодател, който наеме такова лице, ще получава 610 лв. – т.е. минималната работна заплата.

С новия дизайн мярката ще бъде много полезна за заетите в сектора, каза Ангелкова.

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева уточни, че до момента по мярката 60/40 са изплатени 130 млн. лв. Те запазват заетостта на 150 000 души.

Общият брой на заявленията е за около 17 000 и е за около 300 000 работни места.

С новия дизайн се очаква да се обхванат около 300 000 работни места, като разходваните средства ще са до около 1 млрд.

Разширяват се част от секторите:

– За сектор „здравеопазване” се допълват икономическите дейности, за които няма договор с НЗОК, като дейност на лекари по дентална медицина, балнеологични центрове, спа центрове, кръвни банки и други дейности, регистрирани в този икономически код.

– Частните ясли също ще имат възможност да кандидатстват по новата мярка.

– Включва се и кодът, свързан с други образователни дейности – центрове за професионална квалификация и които предлагат обучителни програми и т.н.

– В следващия период от 3 месеца на действие на мярката няма да има изискване работодателите да са платили данъците и осигуровките за 2020 г. Но тези данъци трябва да бъдат декларирани като дължими.

– Могат да кандидатстват и структури, създадени от общините – звена, общински дейности, общински предприятия. Няма да се предоставя помощ – там, където се получава финансиране за възнаграждения от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на Закона за публичните финанси, за да се избегне двойно възнаграждение.

– Ще се покрива 60% от осигурителния доход за май, както и от осигуровките.

– За сезонния туризъм няма да има изискване да се запазва заетостта на работниците, уточни Сачева.

От 14,00 часа днес може да се кандидатства за мярката “Заетост за теб”, която се отнася до наемане на безработни, регистрирани в бюрата по труда. Отделени са 160 млн., като 50 млн. са за сектор “туризъм”.

Около 36 000 са регистрирани като безработни в сектор „туризъм”, заяви Сачева. По последни данни в района на Варна и Бургас има регистрирани 17 000 души безработни.

Действа и мярката за 290 лв., която е за сектор „туризъм и пътнически транспорт”. Заедно с мярката 60/40 това ще дава подкрепа от 80% от доходите на работниците в тези сектори./БНТ