Уважаеми клиенти,   

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,  присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 13 юли – 17 юли  2020 г,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене Засегнат район /улица,  квартал,   УПИ,  ПИ/

Област Кюстендил

Община Бобов Дол

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Баланово:   XII  – 429,  Кв. 80  ,  Стопански Двор  ,  УПИ-1 За Сонс,  Кв.30  ,  ХІІІ – 329,  Кв. 16  ,    Къща

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  бл.ато:   Махала Хановете  ,  Местност Турските Ниви

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Големо Село:   Vi, Кв.10  ,  Vi-55,  Кв, 28  ,  ПИ 361, Кв. 37  ,  ПИ 452, Кв.3  ,  УПИ – II-444, Кв.9  ,    Вила

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Голям Върбовник:   011066  ,  262  ,  УПИ VIIi-277, Кв. 23  ,  УПИ Ііі 247,  Кв.25  ,    Къща

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Долистово:   I-89, Кв.25  ,  ХII-257, Кв.19  ,    Стопански Двор, Къща

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  с.Локвата

На 13.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 14.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 15.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 16.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 17.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Мала Фуча:   44  УПИ V-231 Кв.16,    Съвет

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Мали Върбовник:   УПИ – 1-9  ,  УПИ X-199, Кв.18  ,    Вила, Къща

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Мало Село:   IV-17, Кв.3  ,  Станке Димитров  ,  УПИ III -226  ,  УПИ VІ-3, Кв.1  ,  УПИ XVII-215  ,    Вила, 67, Къща

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Мламолово:   371  ,  Vi-618, Кв.19  ,  VII-389, Кв.30  ,  Бор  Къща, 5,  Бузлуджа  4, 15, 11, 5, 21, 9, 39, 13, 7,  Вихър  4, 1, Вила, 2, 6,  Горещица  12, 74, 2, 12а, 4, 52, 22, 4а, 8, 10, 14, 16, 56,  Еделвайс  8, 6, 7, 3, 1, 5, 4,  Елин Пелин  1, 5, 13, 17, 3,  Здравец  2,  Иглика  5,  Колош  16, 10, 20, 18, 6, 14, 4, 12, 3, 2,  Крайречека  16, 10, 24, 2,  Люляк  2, 8, 3,  Марица  2, 4,  Местност Асара  3 Къща, Къща,  Миньорска  Вила, 7, 3, 8, 2, 6, 4, 5, 25, 29, 13, 11,  Мусала  10, 6, 8, 2, 3, 4,  Никола Вапцаров  9, 33, 39, Вила, 19, 25, 23, 5, 37, 45, 11, 13, 31, 1, 21, 9, 49, 17, 15, 47, 43, 7, 41, 35,  Осогово  2, 4, 3, 1,  ПИонер  6, 1, 3, 5,  ПИрин  6, 1, 4,  Първи Май  36, 16, 22, 2, 16, 15, 14, 6, 5, 20, 8, 34, 24, 10, 3, 32, 18, 4, 1,  Рила  5, 19, 11, 7,  Родопи  20, 17, 18, 9, 24, 22, 41, 28, 25, 16, 35, 21, 15, 23, 6, 2, 12, 8, 13, 43, 10, 29, 11, 14, 75,  Роза  6, 4, 1, 5, 3,  Росица  19, 25, 1, 15, 17,  Руен  2, 10, 3, 8, 12, 9, 1, 11, 5, 7,  Спартак  7, 1, 2, 3, 4,  Станке Димитров  17, 96, 2, 6, 3, 12, 77, 108, 41, 5, 16, 109, 23, 11а, 35, 15, 14, 66, 29, 10, 33, 18, 39, 8, 24, 7, 4, 13, 19, 11, 77, 81, 79, 57, 68, 85, 83, 58, 56, 88, 98, 55б, 54, 62, 86, 76, 96, 49, 52, 66, 70, 100, 80, 64, 90, 51, 84, 72, 78, 60, 94, 74, 75, 61, 106, 73, 63, 89, 48, 104, 91, 53, 71, 92, 59,  Стопански Двор  Стоп.Сграда,  Сълзица  13, 10, 4, 5, 9а, 3, 15, 8, 5а, 2, 9, 16а,  Теменуга  5, 4, 1, 9, 7,  Тинтява  6, 8, 2,  Яворов  12, 17, 19, 4, 21, 13, 9, 6,  Ягода  10, 12, 8, 2, 6, 1а, 14, 1, 4,  Янтра  5, 4, 25, 1

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Мърводол:   УПИ VII-23,  Кв.5  ,    Местонст Белана

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Палатово:   083002  ,  VIIi-120, Кв.20  ,    Къща

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Паничарево:   Iv, Кв.1  ,  УПИ-Vі-102, Кв. 16  ,    Осветление, ТП-Селото, Къща, Кметство, Скара-Бира, Складове, Плодосушилня, Потреб.Кооп, Дърв.Цех

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Пастух:   Местност Падина  Бунгало

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  с. Циклово

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Шатрово:   067016  ,  Vі-255,  Кв.27  ,    УПИ VII-111, Къща, Черква

Община Бобошево

На 13.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 14.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 15.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 16.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 17.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Бадино:   УПИ – Іі-113,  Кв.21

На 13.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Бобошево:   Местност Друма

На 13.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Слатино,  Общ. Бобошево:   Александър Стамболийски  2, 3, 4, 12, 10, 7, 9, 11, 1, 8,  Божур  8, 10, 9, 19, 1, 13, 5, 11, 15, 3, 6, 21, 2,  Иван Вазов  1,  Иглика  2,  Изгрев  12,  Лоза  15, 1, 13, 11, 6, 9, 4, 3, 7, 17, 14, 8, 19, 10,  Никола Вапцаров  2, 4, 9, 10, 7, 1, 3, 8,  Стопански Двор  Ел.Двигатели,  Цар Борис  18, 8, 4

На 13.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Слатино,  Общ. Бобошево:   Лоза  13,  Местност Слатинско Ханче  Автоморга, Бил Борд, Магазин, Пътното,  Цар Борис  34

На 14.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Усойка:   Васил Левски  2, 4, 5, 19, 10, 7, 6, 3, 8, 1,  Е79  Павилион 3 И 4, Жп, Каравана, Кафе-Аператив, Павилион, Магазин, Жп Прелез,  Иван Вазов  21, 46, 2, 30, 6, 14, 19, 40, 17, 22, 9, 1, 12, 32, 8, 44, 28, 7, 33, 3, 43, 5, 39, 13, 4, 45, 23, 18, 16, 41, 25, 11, 20, 34, 15, 31, 24, 35, 38,  Кокиче  2, 1, 13, 11, 3, 5, 7, 9,  Любен Каравелов  2, 3, 4, 5, 6, 1, 8,  Малина  12, 2, 1, 6, 3, 4, 10, 8,  Мерковица  ,  Св.Иван Рилски  6,  Стопански Двор  Отливки Цимент,  Тополите  3, 12, 5, 13, 2, 9, 1, 10, 7, 8, 6, 14, 4,  Трети Март  15, 11, 7, 3, 13,  Хан Аспарух  23, 10, 2, 9, 7, 21, 3, 5, 1, 19, 11, 13, 17, 15,  Христо Ботев  1, 20, 17, 6, 5, 13, 7, 8, 29, 9, 15, 12, 19, 16, 18, 3, 14, 4, 11, 2, 10,  Яворов  7, 9, 3, 5, 1, 8, 6, 4

На 13.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 15.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 16.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 17.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Усойка:   Иван Вазов  21, 46, 2, 30, 6, 14, 19, 40, 17, 22, 9, 1, 12, 32, 8, 44, 28, 7, 33, 3, 43, 5, 39, 13, 4, 45, 23, 18, 16, 41, 25, 11, 20, 34, 15, 31, 24, 35, 38,  Кокиче  2, 1, 13, 11, 3, 5, 7, 9,  Любен Каравелов  2, 3, 4, 5, 6, 1, 8,  Малина  12, 2, 1, 6, 3, 4, 10, 8,  Стопански Двор  Отливки Цимент,  Тополите  3, 12, 5, 13, 2, 9, 1, 10, 7, 8, 6, 14, 4,  Трети Март  15, 11, 7, 3, 13,  Хан Аспарух  23, 10, 2, 9, 7, 21, 3, 5, 1, 19, 11, 13, 17, 15,  Христо Ботев  1, 20, 17, 6, 5, 13, 7, 8, 29, 9, 15, 12, 19, 16, 18, 3, 14, 4, 11, 2, 10,  Яворов  7, 9, 3, 5, 1, 8, 6, 4

Община Дупница

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Джерман:   207635051294  ,    Хидзар

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 17.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Дупница:   68789.126.41  ,  68789.173.5  ,  №1624  ,  Алеко  1,  Аракчийски Мост  6, 5, 21, 76, 30, 19, 49, 60, 8б, 36, 62, 64, 15, 3б, 69, 4б, 42, 33, 58, 50, 65, 74, 56, 67, 44, 37, 28, 2б, 39, 44а, 31, 48, 34, 53, 35а, 2а, 55, 27а, 59а, 2, 63а, 54, 63, 60а, 78, 34а, 35б, 67а, 45, 38, 1а, 27, 57, 46, 68, 18, 22, 17, 75, 61, 41, 13, 23, 51, 6, 40, 32, 25, 12а, 44, 70, 26, 52, 5б, 22, 72, 29, 35, 82, 24, 43, 47, 29в, 21, 25а, 20, 66,  Балановска Пътека  1б, 15,  Васил Левски  Вила Майка,  Индустриална  1,  Комитска  28, 8, 12, 32, 4, 20, 1, 26, 9, 31б, 7, 10, 3, 20а, 5, 14, 29, 17, 33, 24, 31, 12, 30, 22, 18, 6,  М. Гурдево  ,  Местност Балановски Рид  Вила,  Местност Гурдево  Вила,  Местност Караболюка  Стопанска Постройка, Вила, Вила,  Местност Разсадника  Къща, Къща,  Никола Малашевски  5, 45, 7, 20,  Патрики Сандев  8, 2, 97, 9, 13, 4, 3, 11, 6, 10, 10, 15, 19, 5, 1, 12а, 17, 12,  Пътен Възел Дупница Юг  Км.327+464,  Разметаница  5, 38, 7, 1,  Скакавица  6, 7, 26, 29, 28, 4, 25, 23, 22, 9, 30, 11, 16, 27а, 29, 7а, 24, 34, 34а, 27, 19, 15, 21, 2, 5, 36, 28, 18а, 7, 40, 5, 32, 14, 13, 17, 18, 31, 8, 1, 22г, 38, 12,  Труд  15,  Хан Кубрат  10, 23, 11, 3, 5, 4, 17, 6-А, 8а, 25, 19, 15, 7, 8, 6, 1, 21, 2, 13,    Вила, Местност Малък Кубасин, Вила, Вила

На 17.07.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 12:45 – 13:16 ч./ –  Дупница:   68789.16.114  ,  68789.20.1484, Кв.206  ,  68789.20.465  ,  XXXIV-6620,  Кв.130а  ,  Академик Петър Динеков  4, 1, 2, 9, 11, 3, 6, 7, 4, 12, 8, 13, 15, 17, 10,  Алеко  1, 4, 3, 2, 5,  Антон Страшимиров  6, 2, 4, 3,  Асен Златаров  2, 3, 1,  Баба Ната  4, 6, 7, 2, 5, 1, 3,  Бистрица  1 4, 2, 2 2, 10 10, 4, 1, 8, 9, 2, 9, 10, 1 1, 10, 4, 8, 2, 4, 46 46, 4 4, 3, 1, 1, 9 9, 3 3, 3, 1, 4 4,  Булаир  21, 37, 27, 31, 30, 33, 32, 8, 29, 34, 35, 38, 36, 26, 28, 40, 62, 45, 41, 43, 42, 39,  Велико Търново  1, 2, 1, 17, 8, 15, 15, 11, 6, 2,  Венелин  16, 156, 127, 140, 120, 117, 123, 132, 149, 152, 131, 121, 138, 145, 125, 129, 122, 111, 136, 143, 139, 158, 119, 141, 113, 118, 134, 154, 133, 126, 115, 136а, 128, 142, 158 А, 124, 109, 144, 147, 148, 113а, 153, 135, 151, 155, 130, 1, 137, 103, 77 Б, 93, 106, 89, 101, 100, 83, 69а, 0, 98, 81, 99, 92, 90, 104, 105, 79, 90 Чайка, 85, 77б, 114, 102, 95, 107, 90, 96, 112, 87, 91, 97, 77, 1, 110, 116, 77б, 90 90, 108, 64, 72, 57, 58, 51, 70, 66, 62, 78, 55, 35, 51, 82, 31, 69, 37, 84, 50, 67, 33, 53, 43, 1, 61, 68, 70, 49, 86, 65, 63а, 46, 88, 45, 80, 76, 29, 42, 44, 57, 75, 63, 71, 48, 74, 73, 41, 39, 59, 47, 66, 60, 34, 30, 26, 17, 23, 12, 22, 29, 27, 14, 19, 34а, 13, Тото Пункт, 25, 24, 20, 15, 18, 21, 36, 32, 23 1, 58, 52, 38, 40,  Генерал Владимир Вазов  4, 6, 3, 5, 16, 13, 18, 9, 14, 11, 8, 5, 10, 12,  Гео Милев  7, 2, 16, 1, 3, 14, 5, 4, 10, 6, 12, 9, 18, 17а, 11, 8,  Георги Икономов  16, 19, 14, 10, 12,  Даскал Христо Тодоров  3, 4, 1а, 6, 5, 1, 1 А, 2, 7, 8,  Двадесет И Втори Март  2, 1, 9, 3, 6, 4, 5, 7, 10, 8,  Димчо Дебелянов  17, 9, 4, 12, 19, 21, 7, 20, 1, 8, 14, 18, 3, Вила, 2, 56, 25, 17, 26, 11, 15, 10, 13, 22, 27, 5, 23,  Драган Овчаров  11, 12, 10, 14, 7, 6, 8, 15, 9, 13,  Дружба  6, 4, 8, 10,  Дупница  7, 6, 6 6, 5, 4 5, 6, 7 7, 5, 7, 5 5, 1, 2, 3 3, 1 Пп1, 3 3а, 1, 1 1, Пп2, 2, ,  1, 2 Пп2, ,  2, 3а, 3, 8 8, 4, 8а, 8 8а, 8а 8а, 8, 4, 4 4, 8, 8а,  Евтим Трайчев  78, 68, 64, 60, 86, 82, 88, 69, 71, 67, 63, 76, 70, 84, 90, 73, 65, 77, 75, 72, 62, 80, 74, 157, 153, 134, 147, 141, 149, 151, 143, 145, 142, 139, 132, 155, 143а, 100, 107, 121, 111, 135, 120, 117, 124, 103, 116, 104, 131, 123, 137, 126, 94, 108, 130, 92, 133, 87, 127, 83, 105, 105, 98, 106, 119, 93, 89, 132, 122, 98, 118, 102, 153, 128, 95, 85, 118 Б, 135, 115, 91, 109, 97, 112, 101, 110, 1, 114, 129, 87, 125, 119а, 123, 113, 99, 130а, 96, 58,  Екзарх Йосиф  2, 6, 14, 8, 12, 10, 4, 20, 18, 16, 1, 22, 24, 3, 3,  Елин Пелин  10, 14, 4, 8, 2, 18, 12, 16, 3, 6,  Захари Бобошевски  14, 2 2, 4, 2, 1, 5, 3,  Игумен Йосиф  4, 3, 10, 1, 9, 5, 12, 6, 2, 8, 11, 7,  Илинден  17, 21, 9, 1, 19, 13, 11, 5, 7, 8, 3, 23,  Йордан Йовков  17, 4, 16, 2, 20, 15, 8, 5, 9, 7, 18, 21, 14, 13, 10, 1, 6, 19, 11, 22, 12, 3, 24, 25, 23, 27, 29,  Калоян  1,  Кирил И Методий  36,  Княз Ал. Батенберг  41, 43, 92, 127, 129, 117, 94, 104, 115 А, 90, 133, 115, 137, 123, 86, 127 А, 141, 102, 139, 86, 100, 69, 125, 84, 121, 82, 113, 111, 88, 96, 98, 135, 131, 80, 107, 103, 109, 105, 49, 38, 59, 44, 45, 47, 61, 46, 54, 56, 63, 42, 40, 53, 51, 42, 48, 34, 36, 55, 58, 70, 64, 68, 85, 99, 62, 69, 87, 73, 93, 97, 91, 78, 67, 77, 95, 73 А, 101, 71, 65, 83, 76, 72, 66, 60, 79, 81, 75, 74, 89, 11, 9, 13, 5, 23, 1, 8, 19, 7 А, 4, 15, 10, 14, 21, 17, 7, 12, 3, 16,  Мальовица  2, 6, 14, 3, 1, 5, 10, 8, 4, 12,  Милин Камък  9, 11, 3, 7, 6, 2, 4,  Мир  6, 12, 5, 14, 3, 8, 10, 7, 1,  Оструган  7, 4, 11, 12, 9, 5, 8, 10, 6, 3,  Пазарна  1, 1 Павилиан 00, 1, 6, 24, 4,  Патриарх Евтимий  1,  Прогона  21, 19, 29, 14, 30, 28, 5, 13, 45, 8, 45 5, 17, 11, 32, 26, 12, 3, 36, 34, 43 5, 1, 20, 43, 37, 43 6, 16, 33, 31, 13а, 9, 23, 5, 2, 24, 7, 4, 25, 27, 22, 43 4, 4, 6, 18, 10, 43 5    Ж.К. Южен ,  Професор Александър Балан  4, 3, 6, 7, 5, 1, 2,  Първи Май  1, 2, 4, 1, 10, 12, 8, 6,  Рилски Манастир  21, 23, 33, 9, 19, 5, 17, 4, 7, 6, 13, 25, 27, 2, 15, 8, 33, 33,  РодоПИ  27а, 15, 9, 13, 17, 11, 72, 95, 101, 82, 86, 84, 97, 76, 80, 111, 103, 74, 107, 70, 109, 78, 105, 90, 115, 88, 113, 55, 51, 78, 64, 93, 75, 49, 59, 91, 70, 49а, 85, 57, 53, 83, 66, 47, 87, 79, 89, 4, 1, 8а, 10а, 7, Хран.Стоки, 1, 6, 3, 5, 8, 7, 16, 14, 12, 10,  Свети Георги  17, 15, 13а, 13, 22, 25, 45, 28, 27, 27 А, 6, 23, 59, 8, 12, 33, 53, 63а, 26, 37 37, 57, 63, 41 Вели Лак, 18, 55, 41, 14, 10, 32, 35, 49, 51, 16, 61, 4, 43, 24, 7, 47, 31, 20, 37, 30, 4, 2, 19,  Свети Иван Рилски  57, 49, 35, 285, 273, 243, 241, 213, 229,  Свобода  1,  Седма Рилска Дивизия  25, 8, 17, 14, 7, 9, 3, 16, 5, 10, 18, 2, 23, 1, 4, 19, 15, 20, 27, 12, 11, 21, 6, 13,  СкоПИе  1, 8,  Стара Планина  2 А, 2, 4, 3, 1, 5, 6,  Трети Гвардейски Полк  14, 10, 14, 12, 37, 35, 31, 12, 33, 27, 29, 25, 113, 111, 94, 97, 84, 99, 93, 107, 101, 80, 92, 88, 86, 105, 103, 90, 96, 91, 109, 95, 82, 62, 54, 81, 72, 79, 71, 81, 66, 75, 76, 69, 54, 69, 56, 58, 64, 60, 83, 74, 85, 73, 58, 68, 52, 70, 89, 77, 89, 76, 44, 46, 38, 76 А, 46, 45, 36, 18, 67, 47, 32, 61а, 41, 47, 30, 39, 42, 40, 55, 63, 34, 51, 57, 49, 32, 65, 40а, 53, 38, 59, 61, 43,  Тунджа  4, 2, 6, 1,  ХIV, Кв.

На 17.07.2020 г. /12:45 – 13:15 ч./ –  Дупница:   68789.609.179 Никола Малашевски  ,  68789.609.55.1  ,  68789.609.601  ,  Ана Малашевска  9, 14, 29, 30, 6, 26, 19, 28, 7 7, 5, 13, 3, 4, 21, 18, 7, 27, 10, 20, 13, 17, 1, 16, 15, 2, 11, 8, 25, 22, 1, 18а, 1,  Аракчийски Мост  13, 14, 4, 12, 5, 6, 1, 10, 1, 1, 7, 5, 2, 3, 4, 86, 5, 3,  Васил Левски  15, 21, 19, 17, 23, 43, 38, 167, 73, 35, 77, 54, Вила, 34, 48, 59, 101, 50, 58, 52, 71, 75, 2, 36, 79, 33, 85, 67, 83, 57, 36а, 3, 69, 37, 41а, 39, 63, 36 А, 45, 81, 61, 41,  Венелин  148, 150,  Втори Януари  20, 31, 18 18, 25, 20 20, 67 До Транспортна Болница, 18, 29, 20, 2,  Иглика  3, 5, 3 А, 1,  Индустриална  3,  Климент Охридски  6, 4, 10, 8, 2, 2а,  Крайречна  13, 11, 4, 1, 9, 5, 15, 7,  Лилия  4, 3, 2, 1,  Малина  3, 13а, 7, 9, 11, 13, 6, 7, 17, 15, 5, 8,  Местност Караболюка  Къща, Вила,  Миньор  1, 5, 3, 2,  Никола Малашевски  20, 25, 52, 9, 21, 50, 19, 17, 27, 20, 9, 3, 9, 19,  Отец Паисий  19, 21, 22, 3, 20, 13 1, 13 2, 13, 24, 18, 9, 14 13, 13, 2, 15, 13 А, 7,  Пейо К. Яворов  5, 1 1, 2, 2 2, 3, 4, 1, 6 6, 5 5, 6, 4 4, 3, 6, 3 3, 5, 1, 2, 8, 8, 7 7, 8 8, 7, 7,  ПИрин  5, 3, 3 3, 1, 7, 9,  Прогона  20, 1, Черква, Вилна Зона, 32а,  Разметаница  5, 4, 16, 2, 30, УПИ Іv,  Кв.143, 24, 26, 28, 1 В, 34, 12, 11, 8, 5, 20, 1, 6, 18, 32, 10, 2, 3,  Свети Иван Рилски  318 Изход бл.агоевград, 317 Изход бл.агоевград, 331, 56, 62, 64 Воеонен бл.ок, 8 Военен бл.ок, 64 Военен бл.ок, 64 Военнен Болк, 64, 7, 1, 291а, 307, 279, 199, 197, 205, 273, 259, 255, 207, 313, 213, 311, 223, 269, 203, 303, 257, 227, 299, 191, 267, 241, 104, 217, 102, 249, 213, 293, 318, 295, 193, 239, 201, 215, 263, 265, 221, 301, 271, 291, 235, 219, 245, 297, 195, 211, 277, 243, 251, 237, 283, 305, 287, 309, 247, 281, 289, 253, 312,  Стефан Караджа  1, 8, 18, 12б, 24, 7, 12, 20, 4, 11, 9, 14, 5, 6, 12а, 1а, 3, 16, 10, 5а, 24, 22, 30, 34, 32, 36,  Страхил Войвода  5, 54, 51,  Тишина  1 1, 1 Тих Труд, 2, 1, 15 2, Тих Труд, 1 2, 1, 1, 3,  ТП Помпена Станция На Тец Б.Дол  ,  Труд  7, 2, 1, 10, 8, 3, 9-Д, 5, 9, 4, 17, 11,  Тютюнева Долина  24, 22, 7, 7 7, 1, 24 24, 24,  Хаджи Димитър  10, 20, 13, 18, 16, 8, 12, 8а, 14, 11,  Цар Иван Асен II  10,  Чаталджа  2,  Яворов  16, 12, 19, 28, 7, 21, 17, 6, 26, 13, 10, 3, 18, 4, 11, 24, 22, 1, 8, 14, 9, 5, 15, 20, 4

На 17.07.2020 г. /09:16 – 13:16 ч./ –  Дупница:   Прогона  21, 19, 29, 14, 30, 28, 5, 13, 45, 8, 45 5, 17, 11, 32, 26, 12, 3, 36, 34, 43 5, 1, 20, 43, 37, 43 6, 16, 33, 31, 13а, 9, 23, 5, 2, 24, 7, 4, 25, 27, 22, 43 4, 4, 6, 18, 10, 43 5    Ж.К. Южен ,  Свети Иван Рилски  285, 273,  Цар Иван Асен II  7, 4, 1, 13, 2, 9, 10, 5, 8, 15, 11, 6, 14, 12, 3

На 13.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 14.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 15.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 16.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 17.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Крайници:   39339.142.19  ,  I-1, 2, 3  ,  Арда  8, 17, 5, 6, 12, 4, 1, 2, 13, 7, 11, 9, 15,  Васил Демиревски  4,  Васил Левски  26, 15, 17, 13, 19, 18, 22, 28, 14,  Възраждане  10, 4, 5, 13, 9, 6, 8, 1, 2, 3, 7, 15,  Георги Раковски  4, 7, 5,  Димчо Дебелянов  15, 48, 50, 23, 1, 42, 18, 21,  Еделвайс  10,  Здравец  18, 20, 1, 16, 12, 22, 10, 2, 14, 6, 28, 4, 26, 8,  Ивайло  19, 10,  Иван Вазов  7,  Кирил Овчарченски  17, Автоработилница,  Местност Гугугица  Бунгало,  Младост  5,  Одрин  6, 2,  Пейо Яворов  11, 13, 3, 15, 9,  Петко Славейков  4, 12, 9, 8, 3, 11, 2, 6, 1, 10, 14,  Пролетарска  13, 1, 9, 17, 6, 7, 3, 19, 5, 15, 11,  Трети Гв. Полк  57, 56, 61, 75, 44, 54, 36, 65, 59, 73, 53, 49, 40, 11, 55, 69, 1, 58, 48, 63, 38, 47, 51, 67, 43, 71,  Хаджи Димитър  7, 2, 1, 4, 6,  Христо Ботев  1, 3, 2, 12,  Черно Море  9, 6, 5, 1, 2, 8, 4, 3, 7

Община Кюстендил

На 13.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 14.07.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Кюстендил:   Абоба  1,  Антим I  131, 6, 1, 5 А, 131, 13, 4, 3, 1а, 7, 7а, 5, 5а, 11,  Асен Златаров  31, 36, 25, 36а, 34, 30, 34а, 29а, 29, 29б, 27, 27а, 5, 4 А, 1, 23, 6, 4, 13, 18, 19, 2б, 16, 2, 2 А, 15, 24а, 7, 6а, 17, 47, 12, 2 Б, 11, 3, 8, 22а, 9, 10, 26, 24, 21, 22, 12а,  Бузлуджа  63а, 57, 84, 86а, 51, 65а, 63, 80, 76, 67, 80а, 74, 55, 69а, 65, 59, 78, 69, 71, 53, 86, 82а, 61, 67а, 82, 72а, 69б, 26, 68, 48, 46а, 66а, 46,  Вола  23, 20, 14, 16, 14а, 20а, 10а, 10, 21, 12, 18, 19, 15, 17,  Възраждане  3а, 1, 4, 2, 4а, 3, 6,  Георги Горанов  4, 3, 5, 6, 1,  Георги Тертер  6  С 2, 25, 1, 33, 7, 31, 21, 6 2, 3, 22 С 10, 5, 4  С 1, 9, 8  С 3, 24 11, 20 С 9, 36, 32 С 14, 16 С 7, 22, 11, 24 С 11, 26, 14 С 6, 30 С 13, 16, 8 3, 4, 18 8, 15, 28 С 12, 13, 10 4, 32, 27, 23, 29, 12 С 5, 8, 34, 38, 12, 12 5, 32 14, 17, 10 С 4, 2, 19, 18 С 8, 5, 35,  Георги Цариградски  2, 4 Б, 4 А, 6, 1, 1а, 8а, 5, 8, 2 А, 2 Б, 6а, 10,  Даскал Дамаскин  8, 4, 14,  Даскал Димитри  33, 21, 24, 30, 23, 31, 28, 9, 13, 9, 15, 11, 10, 16, 12, 18, 17, 19, 8, 20, 14, 22,  Деветнадесети Февруари  30, 20а, 24, 26, 22а, 25, 24a, 19, 13, 17, 21, 23, 28, 22, 24а,  Дондуков  49 3, 51, 61, 59 13, 49, 57 16, 53, 55 7, 47, 53, 65, 47,  Евлоги Георгиев  4, 6, 4а, 5, 1, 2, 3, 4,  Единадесети Август  3, 4, 10, 9, 1, 20, 26, 7, 2, 8, 11, 12, 5, 6,  Емануил Попдимитров  5, 3, 1, 2, 3а,  Ефрем Каранов  11, 44а, 13, 28, 46, 11а, 4, 27, 50, 6, 16а, 52, 34, 11б, 12, 44, 48а, 21, 8, 40а, 26, 38, 42, 52а, 10, 24, 31, 38а, 40, 29, 36, 18, 34б, 22, 19, 18а, 25, 17, 16, 9, 32, 48, 33, 23, 34а, 30, 14,  Жан Жорес  5, 9, 11, 2, 4, 7, 6, 3, 1,  Земен  12а, 8 А, 2, 4, 10, 10а, 18, 16, 16а, 8, 6, 14, 8 Б, 12,  Златна Панега  1, 3, 5,  Зора  9, 3, 5, 2, 7, 1,  Ивайло  12 18, 14 18, 16 18, 5а, 9а, 9, 5, 1, 13, 5 А, 3, 11, 7, 7а,  Илинден  11, 13, 10а, 10, 15, 8, 7, 30, 20, 14, 1, 26, 17, 3, 22, 24, 18, 12, 2, 6, 9, 5, 28, 16, 4,  Ильо Войвода  8, 1,  Камчия  Времянка, 13 Склад, 3, 26, 5,  Климент Охридски  14, 12, 4, 5 5, 10, 6,  Константин Николов  2, Цех, Шивашко Ателие, Стадион Странджата, 4, 5, 7, Цех За Хляб, 1, 3,  Кочо Честименски  1, 4, 4 А, 2,  Маестро Никола Атанасов  3, 4, 1, 5, 6, 2,  Места  9, 11а, 10, 4 А, 5, 16а, 12, 7 А, 2 А, 11, 18, 4, 10а, 1, 1а, 7, 7в, 16, 14а, 2, 8, 6, 6 А, 8а, 14,  Неофит Бозвели  19, 16, 21, 1, 20, 3, 25, 31, 18, 23, 14, 27, 29,  Никола Вапцаров  2, 11а, 5, 11, 1, 15, 9 А, 16, 6, 14, 7, 8, 9, 10, 12, 4, 3, 13,  Овощарска  Магазин,  Одрин  11, 9, 8, 4, 6, 10,  Октомврийска Революция  6, 8,  Осми Март  9, 4, 8, 15, 13, 11, 10, 6, 2, 7, 3, 12, 5, 1,  Пенчо Славейков  8, 7, 1, 15, 11, 13, 4, 3, 9, 6, 14, 12, 10, 2, 17,  Райна Цанева  8, 14, 6, 16,  Раковски  46,  Скобелев  9 А, 12, 4, 16, 3, 16а, 18, 11, 14а, 15, 9, 1, 7б, 6, 7, 8, 5, 10, 2, 13,  Стефан Караджа  17а, 17, 8, 11, 7 1, 15, 5, 3а, 3, 2, 13,  Столетов  8 А,  Страцин  1,  Струма  19а, 23, 14, 25, 29, 27, 19, 12, 17,  Тимок  5, 10, 6, 2, 11, 8, 12, 4, 1,  Траянова  8, 9, 11а, 7, 12, 11, 10,  Хаджи Димитър  1, 64, 52, 60, 62, 50а, 50б, 51, 84, 39, 45, 49, 35, 47, 43, 41, 37, 12, 17а, 32, 1, 19, 13, 21, 10, 11, 20, 24а, 24, 9, 22, 18, 17 А, 16, 15, 7, 3, 5, 26, 14, 30а, 30, 19, 17, 1а, 28, 68, 70,  Христо Ботев  49, 47, 45, До бл.28, 51, 50 28, 40 27, 41, До бл.26, 39, 43, 26 А, 24, 7, 6, 3, 20, 18, 26, 109, 10, 19, 23 109а, 28, 11, 13, 36, 9, 29 109, 22, 16, 15, 14, 5, 8, 32, 17, 109 А, 109 А,  Христо Лекарски  12, 10, 7, 6, 4, 5, 2, 3, 8, 9,  Цар Асен  22, 13, 20, 11,  Цар Освободител  195 А, 203, 240 143, 143 Б, 195, 242 142б, 143 А, 193, 248 143, 240в 143, 143, 197, 199, 189, 246 142в,  Цар Симеон 1-Ви  84, 46, 64, 72, 68, 66, 45, 47, 47, 56 26, 26, Кафе, 44, 53, 43, 48, 41, 51, 45, 49, 39, 80, 71, 67 А, 85, 79, 75, 55 110, 67, 49, 53, 59, 70, 61, 83, 110, 78, 73, 82, 63, 65, 77, 76, 81, 69, 87, 74,  Цариградска  3, 9, 5, 7, 1, 1, 4 133, 2 132,  Църноок  13, 14, 13а, 8, 3 А, 9, 3, 12, 4, 2, 1, 10а, 7, 5, 14а, 7 А, 7а, 6, 12а, 10б, 10,    Склад

На 13.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 14.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 15.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 16.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 17.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Кюстендил:   Асен Суичмезов  45,  Батак  20, 5, 11, 6, 15, 8, 1, 24, 21, 9, 25, 2, 22, 18, 17, 1б, 10, 23, 7, 19, 2а, 12, 3, 4, 16, 1а, 14, 13,  Герена  38, 25, 13, 16, 12а Вила, 1, 45, 41, 32, 18а, 12, 31, 28, Склад, 30, 20, 44, 15, 27, 29, 22, 24, 19, 17, 35, 37, 14, 34, 18,  Гранички Път  4, 2, 11, 3, 5,  Кокиче  4, 8а, 5, 3а, Дезифекционна Станция, 3 А, 12а, 12, 3, 1, 8,  Морава  6,  Пролет  1, 1а,  Рила  3 А, 1,  Цар Борис 1-Ви  77, 86, 78, 55, 57, 72, 64, 76а, 74, 68, 63, 82, 76, 67, 51а, 79, 59а, 69, 66, 80, 73, 71, 86 Общ, 61, 84, 79а, Кафе, 65, 75, 59, 70

Община Рила

На 13.07.2020 г. /13:01 – 13:30 ч./ –  Кочериново:   Местност Мандало  Крайп.Заведение,  Свети Иван Рилски  135,  Стопански Двор  Тр2

На 13.07.2020 г. /13:01 – 13:30 ч./ –  Рила:   62671.500.2  ,  Ix-1030, Кв.84  ,  Аверки Попстоянов  1 6, 12, 13, 7, 2, 1, 3, 6, 1 1, 1, 8, 6, 2, 14, 7, 5, 2 2, 3, 4 Административна Сграда, Инкасаторски Пункт, 2 Пожарна Служба,  Аврам Стоянов  2, 6, 8, 10, 7, 16, 4, 12,  Алеко Константинов  4, 7, 6, 5, 3, 2, 10,  Александър Стамболийски  16, 15, 10, 25, 5, 29, 12, 11, 17, 13, 1, 8, 21, 4, 18, 22, 9, 6, 3, 23, 19,  Бор  6,  Бузлуджа  16, 10, 12, 7а, 3, 9, 7, 5, 14, 4, 2,  Васил Демиревски  4, 4, 4, 11, 1, 9, 23, 14, 22, 10, 13, 6, 24, 2, 4, 21, 15, 4, 43, 4, 4, 4,  Васил Левски  35, 6, 3, 10, 2, 8, 1, 9, 33,  Васил Начев  12, 18, 26, 29, 32, 5, 11, 9, 35, 10, 41, 39, 15, 13, 24, 16, 2, 4, 33, 6, 37, 3, 22, 23, 20, 27, 22, 56, 51, 54, 63, 19, 40, 58, 36, 6, 1,  Възрожденска  5, 8, 4, 2, 6, 1, 12, 6, 2, 4, 7, 9,  Георги Бенковски  4, 1, 2, 3, 5,  Даскал Димитрий  1, 2, 5, 4,  Димитър бл.агоев  4, 12, 10, 14, 51, 5, 9, 2, 10, 11, 4, 15, 6,  Димо Хаджидимов  2, 4, 1, 18, 11, 10, 7, 24, 5, 19, 17, 13, 9,  Доктор Стойчев  39, 11, 65, 61, 20, 22, 37, 48, 52, 18, 34, 32, Черква, 4, 21, 25, 5, 15, 19, 6, 50, 7, 9, 24, 16, 3, 23а, 46, 1, 8, 30, 13, 63, 59, 35, 11,  Драката  ,  Еделвайс  6, 3, 5, 4, 1,  Ела  2, 4, 6,  Здравец  15, 4, 6, 23, 2, 5, 3, 7, 15, 9, 19,  Иван Вазов  4, 8, 3, 10, 6, 22, 5, 8, 2,  Иван Димитров  2, 1, 4,  Иван Ризов  11, 9, 20, 10, 6, 24, 4, 26, 7, 28, 22, 2,  Ильо Войвода  3, 17, 15, 7, 6, 2, 1, 10, 8, 9,  Кирил И Методий  1, 5, 37, 35, 24, 7, 6, 14, 16, 8, 2, 39, 21, 9, 12, 10, 18, 3, 27,  Кокиче  3, 1, 5, 2, 4, 6,  Крайречна  3, 21, 9, 5, 7, 16, 13, 17, 15, 42, 12, 26, 13, 4, 10, 20, 48, 2, 28, 31, 39, 45, 53, 16, 50, 44, 29, 14, 57, 22, 34, 27, 18, 30, 25, 51, 6, 40, 61,  Любен Каравелов  3, 8, 7, 5, 15, 1, 10, 12, 14, 11, 14, 20, 2,  Майстор Алекси  20, 51, 49, 43, 45, 9, 5, 10, 14, 28, 12, 5, 1, 14, 4, 17, 16, 31, 19, 9, 10, 11, 2, 25, 7, 22, 26, 3, 33, 23, 20, 29, 35, 8, 15,  Макаренко  1, 3, №12, 5, 11, 13, 10, 8,  Манастирска  6, 18, 1, 22, 20, 12, 24, 14, 11, 9, 7, 5, 3, 1,  Методи Македонски  10,  Мусала  7, 3, 26, 14, 22, 5, 12, 6, 16, 1, 18, 20, 10, 2, 65, 4,  Начо Величков  5, 1,  Неофит Бозвели  8, 6, 4, 5, 2,  Неофит Рилски  7, 3, 2, 4, 8, 42, 1, 6,  Опълченска  28, 21 А, 43, 14, 26, 27, 47, 31, 16, 41, 36, 17, 39, 24, 32, 25, 11, 34, 37, 33, 29, 30, 19, 21, 9, 35, 23, 12, 13, 4, .39, 1, 7, 4, 10, 3, 6, 5, 2,  Отец Паисий  9, 1, 5,  Петко Войвода  7, 2, 3,  Петко Д.Петков  6, 10, 4, 2, 12, 18, 14, 5, 3,  Погар  2, 9, 7, 4, 1, 5,  Подгорица  13, 53, 49, 4, 1, 19, 10, 18, 16, 17, 14, 45, 11, 8, 33, 12, 15, 43, 25, 30, 31, 41, 39, 37, 5, 27, 6, 23, 24, 20, 35, 32, 56, 47, 63, 34, 33, 17, 38, 50, 36,  Първи Май  5, 6, 2, 4, 11, 1, 2, 3,  Райна Княгиня  10, 2, 1, 3, 4, 5,  Раковска  4, 1, 5, 57, 4, 45, 13, 41, 7, 21, 56, 59, 54, 15, 8, 11,  Рилица  2,  Рилска Долина  4, 6,  Рилски Езера  20, 4, 2, 5, 14, 8, 3, 18, 20,  Света Варвара  3, 34, 19,  Света Петка  34, 2, 15,  Свети Георги  14, 7, 21, 81, 49, 73, 65, 9, 67, 53, 75, 32, 55, 25, 22, 13, 38, 30, 10, 31, 5, 50, 27, 48, 46, 3, 26, 77, 15, 54, 79, 19, 24, 4, 11, 71, 43, 33, 93, 41, 37, 29, 52, 2, 17, 8, 20, 57, 23, 6, 34, 56, 69, 45, 40, 61, 39, 44, 45,  Свети Иван Рилски  49, 47, 25, 21, 24, 64, 23, 44, 51, 65, 2, 74, 33, 85, 36, 59, 63, 60, 13, 39, 38, 78, 61, 48, 56, 151, 79, 28, 27, 45, 58, 77, 34, 57, 30, 66, 35, 55, 15, 22, 46, 19, 32, 26, 53, 50, 41, 40, 62, ,  Вила, 11, 1, 9, 5, 7, 3, 5, 1, 2, 1, 93, 89, 97, 95, 76, 80, 91, 2, 98,  Септемврийска  3, 7, 2, 9, 5, 1, 6,  Симеон Пандурски  44, 42, 13, 24, 22, 1, 46, 40, 17, 20, 8, 2, 7, 6, 10, 15, 9, 26,  Спортела  18, 16, 118, 105, 10, 5, 121, 101, 3, 120, 127, 126, 124, 136, 125, 114, 134, 109, 6, 144, 122, 130, 117, 9, 1 Рила Входа, 47, 115, 110, 112, 131, 90, 10, 15, 17, 22, 3, 6, 5, 13, 23, 31, 10, 9, 25, 19, 12, 32, 14, 24, 26, 27, 30, 39, 4, 7, 29, 11, 28, 8, 16, 20, 35, 37, 87, 80, 51, 91, 101, 61, 52, 63, 66, 65, 54, 41, 77 5, 98, 90, 34, 49, 74, 88, 70, 43, 39, 81, 114, 86, 69, 77, 50, 100, 67, 106, 85, 89, 82, 72, 53, 93, 48, 4, 73, 46, 57, 38, 102, 36, 79, 84, 64, 75, 76, 62, 92, 6, 60, 55, 22, 4, 50, 58,  Спротива  1, 1, 1,  Стопански Двор  ,  Страхил Войвода  4, 2, 6, 1, 3,  Тинтява  11, 7, 9, 5, 1, 3,  Трети Гвардейски Полк  6, 12, 11, 4, 8, 7, 10, 1, 5, 6,  УПИ XII-1291,  Кв.76  ,  УПИ Іі-1506, Кв.111  ,  Хаджи Агапи  1, 13, 11, 9, 17, 3,  Хан Крум  7, 30, 22, 16, 18, 14, 4, 6, 9, 10, 12, 28, 1, 8, 26, 2, 24, 20,  Христо Ботев  12, 6, 23, 10, 15, 11, 25, 17, 5, 1, 3, 7, 19 189, 8, 4, 21, 13, 15,  Христо Жлябинков  6, 2, 5,  Христо Смирненски  39, 13, 31, 20, 23, 37, 43, 41, 27, 37 А, 45, 29, 16, 62, 13, 1, 12, 21, 4, 19, 11,  Цар Асен И Петър  5, 6, 70, 20, 12, 14, 7, 18, 4, 10, 16,  Цар Иван Асен II  17, 13, 19, 15, 21, 14, 3, 1, 18, 2, 7, 11, 6, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 12,  Цар Самуил  5, 7, 3, 1, 6, 10, 9, 8,  Царев Връх  15, 11, 7, 17, 3, 2, 6, 5,  Чавдар Войвода  1, 9, 7, 3, 19, 8, 5, 2,  Черковна  38,  Шипка  4, 5, 1, 2, 9, 6,  Щерю Войвода  5, 4, 1,  Щиплията  2, 6, 18,  Юри Гагарин  20, 12, 14, 18, 8,  Яворов  24, 15, 1, 6, 10, 5, 22, 16, 8, 19, 17,

На 13.07.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 14.07.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 15.07.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 16.07.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 17.07.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Рила:   Аверки Попстоянов  1 6, 12, 13, 7, 2, 1, 3, 6, 1 1, 1, 8, 6, 2, 14, 7, 5, 2 2,  Кирил и Методий  1, 5, 37, 35, 24, 7, 6, 14, 16, 8, 2, 39, 21, 9, 12, 10, 18, 3, 27,  Неофит Бозвели  8, 6, 4, 5, 2,  Петко Войвода  7, 2, 3,  Света Петка  34, 2,  Спортела  87, 80, 51, 91, 101, 61, 52, 63, 66, 65, 54, 41, 77 5, 98, 90, 34, 49, 74, 88, 70, 43, 39, 81, 114, 86, 69, 77, 50, 100, 67, 106, 85, 89, 82, 72, 53, 93, 48, 4, 73, 46, 57, 38, 102, 36, 79, 84, 64, 75, 76, 62, 92, 6, 60, 55,  Спротива  1,  Трети Гвардейски Полк  6,  УПИ Іі-1506, Кв.111  ,  Хан Крум  7, 30, 22, 16, 18, 14, 4, 6, 9, 10, 12, 28, 1, 8, 26, 2, 24, 20,  Христо Смирненски  39, 13, 31, 20, 23, 37, 43, 41, 27, 37 А, 45, 29, 16, 62,  Цар Асен И Петър  5, 6, 70, 20, 12, 14, 7, 18, 4, 10, 16,  Цар Иван Асен II  3, 1, 18, 2,  Юри Гагарин  20, 12, 14, 18

На 13.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 14.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 15.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 16.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 17.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Рилски Манастир:   Местност Бачкова Чешма

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,  на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,  текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,  за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове,  с цел обезопасяване на съоръженията за работа,  осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,  върxу които са извършвани планирани дейности,  се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,  чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                           CEZ GROUP