Европейската комисия одобри две български схеми за подпомагане на субсидиите за заплати. Първата е удължаване и изменение на схемата, известна като 60/40. Мярката се разширява до три допълнителни сектора – друго образование, дентална практика и други здравни услуги, три допълнителни категории служители, отговарящи на условията за отпускане на помощ, и се удължава до края на 2020 г. Тя ще бъде финансирана в рамките на първоначално одобрения бюджет от 1,5 милиарда лева.

Втората схема е с прогнозен бюджет от 40 милиона лева и ще предостави безвъзмездни средства от 290 лева на бенефициент на месец и е отворена за компании от всякакъв калибър и самонаети лица от най-засегнатите от пандемията сектори – транспорт, хотели, ресторанти и туристически агенции. Схемата ще бъде съфинансирана от Европейския социален фонд и ще продължи максимум до края на 2020 година./БНР