Недостигът на персонал продължава да бъде пречка за общинската болница в Дупница, където в последните дни все пак има раздвижване по отношение на кадрите. Назначени са санитари. „Няма нищо необичайно, работим си. Просто в момента персоналът на болницата не достига. Назначихме нови санитари – има текучество и местата на пенсиониралите се бяха заети от нови хора”, коментира прокуристът Мария Жайгарова. Тя не уточни колко са новопостъпилите санитарки. „Нови лекари и медицински сестри не са постъпвали в болницата”, каза в отговор на наш въпрос шефката на здравното заведение. Както писахме, незаетите места за лекари и медицински персонал в МБАЛ „Св. Ив. Рилски” са 40.