Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова заедно с кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов и председателя на Общинския съвет Димитър Балтаджиев откриха обновената детска градина „Радост“ в града. Детското заведение е част от проекта „Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ с над 6.1 млн. лв. По него е ремонтирана и детска градина „Калинка“, обновява се и Основно училище „Гоце Делчев“, което предстои да бъде официално открито.

Детска градина „Радост“ е строена през 1967 г. и от тогава до днес са й правени само козметични ремонти. След инвестицията по ОПРР сградата е напълно модернизирана с цялостен външен и вътрешен ремонт и модерно дворно пространство, доставено е съвременно оборудване и обзавеждане за всички помещения, включително интерактивна учебна техника.

Заместник-министър Николова изрази задоволството си от резултата, който вижда, и положените усилия от местната власт, ръководството на градините и изпълнителите. „Отчитам поредните успешно реализирани цели, свързани с промяната на начина и качеството ни на живот, обновяването на околните пространства и грижата за образованието на нашите деца. С тези проекти ние подобряваме качеството на образователния процес и ранното детско развитие. Важно е да вложим максимални усилия за придобиване на знания още в ранна възраст, за да постигнем интелигентно общество, обградено от знания и търсещо развитие“, посочи Деница Николова.

Тя информира, че в Гоце Делчев предстои да стартират проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и модернизиране на инфраструктура за социални услуги. В тях от ОПРР ще бъдат вложени почти 5 млн. лв.

„За последните 7 години в община Гоце Делчев са инвестирани над 40 млн. лв. за подобряване на инфраструктурата и градската среда по линия на европейските програми за регионално развитие, управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В програмния период 2021-2027 г. общината ще продължи да бъде бенефициент и по новата програма за регионално развитие, като приоритет за региона ще бъде привличането на бизнеса в съвместни проекти, с които да се стимулира повишаване качеството на живот на хората“, каза още Николова.