Министърът на земеделието и горите Десислава Танева и евродепутатът Андрей Новаков посетиха Разлог. Срещата се състоя в многофункционалната зала на Народно читалище – Разлог “15 септември 1903-1909 г.”. На срещата присъстваха кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев и Мария Копанарова – председател на ОбС – гр. Разлог. „Наши животновъди и земеделски производители имат насоченост в съответните региони. Всички свободни площи, които община Разлог има като земя, в голямата си цялост са предоставени на големи земеделски производители. Административно община Разлог подкрепя сектора. Остава предизвикателството за следващата година обектите да бъдат лицензирани“, коментира кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев. Пред животновъдите Десислава Танева засегна няколко важни въпроса като Програмата за развитие на селските райони, секторите на растениевъдство и животновъдство, земеделските практики и стопанства, обезщетения заради Covid-19, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и други. Министър Танева поясни, че българското земеделие на фона на общото за Европейския съюз е едно от най-малко замърсяващите околната среда и че целите, поставени за България, са абсолютно изпълними.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here