Процедурата по избор на изпълнители за втория етап от ремонта на жк “Бистрица” е на финалната права. Комисия, с председател зам.-кметът на община Дупница Крум Милев, отвориха ценовите оферти на кандидатите. Две фирми бяха подали документи, като и двете бяха допуснати до този етап. Общата прогнозна стойност на поръчката за реконструкция и облагородяване на междублоковото пространство в комплекса е 1 075 421,99 лева без ДДС.

По първа и трета обособена позиция кандидатства само “Булплан Инвест” ООД с ценови предложения съответно 232 456,37 лв. без ДДС и 406 689,50 лв. без ДДС. По втора обособена позиция “Булплан Инвест” е с оферта от 427 506,44 лв. без ДДС, а другият кандидат “Нивелстрой” ЕООД е с предложение от 430 509,01 лв. без ДДС.

Комисията ще излезе с решение по избора и ще предложи на кмета на община Дупница инж. Методи Чимев да сключи договор.

Част от дейностите в процедурата включват изграждане на няколко детски площадки, пешеходни алеи, габиони, парково обзавеждане, озеленяване и други.