Община Бобов дол поставя на тезгяха негодни МПС, дава фадрома и товарен автомобил на ОП „ЧОБ”

Елза Величкова

 

Местният парламент не одобри предложение на кмета Елза Величкова за ремонт на 2 язовира, прие актуализацията на инвестиционната програма в частта „Капиталови разходи“ за 2017 година

 

Община Бобов дол ще продаде негодни за употреба МПС, реши местният парламент на редовно заседание. Тъй като в списъка бяха и 3 машини, които все още се водят на БКС в ликвидация, те бяха изключени. Добавен бе още един товарен автомобил. С друго решение местният парламент безвъзмездно предостави на Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство” (ОП „ЧОБ”) фадрома и товарен автомобил, закупени чрез обществена поръчка.

ОбС-Бобов дол

Съветниците не подкрепиха предложението на кмета Елза Величкова за ремонт на основни изпускатели на язовирите „Мали Върбовник 2” и „Паничарево”, намиращи се в двете едноименни села. Въпросните водни обекти са с демонтирани кранове на основните изпускатели и запушени тръбопроводи на изпускателите. Проверка на експерти от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГДНЯСС) към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор е установила, че върху водовземните шахти има наноси и отлагания с дебелина около 3-4 метра.

Общинският съвет в миньорския град прие актуализацията на инвестиционната програма в частта „Капиталови разходи” за настоящата година. Със свое решение от 31 март т.г. минипарламентът бе дал съгласие за компенсирано намаление на капиталовите разходи от целевата субсидия за 2017 г. с 22% и е увеличил текущите разходи за ремонти на общински пътища и улична мрежа. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки средствата за изпълнение на посочените в справка обекти са намалени с 20% от целевата субсидия за капиталови разходи. За да се изразходват предвидените средства, се налага промяна в справката, става ясно от докладната записка на кмета Елза Величкова.

Както писахме, споменатите докладни записки бяха включени в дневния ред на сесията на 5 декември, която се провали заради липса на кворум. Миналия вторник въпросното заседание не се състоя, тъй като отсъстваха над 50% от 13-те общински съветници. В залата бяха само петима – Борис Дашков, Десислава Александрова и Мая Спасова от ГЕРБ, представителят на управляващото мнозинство на БДЦ Константин Динев и Йорданка Рангелова (БСП), както и кметът Елза Величкова, зам.-кметът Детелина Борисова, кметове и кметски наместници на селата, служители в общинската администрация.