Община Сандански сложи на тезгяха автобус на Земеделската гимназия за 9200 лв., трактор ЮМЗ тръгва от 3360 лв.

Кирил Котев

 

Община Сандански обяви публичен търг за продажба на движими вещи, собственост на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”. Учебното заведение иска да се раздели с автобус „Неоплан Н208Л“ с рег.№ Е 7143 ВС, като началната цена на возилото е 9200 лева. Продава се и трактор ЮМЗ с рег. № Е1521ЕА, с начална цена 3360 лева. Лек автомобил Dacia с рег.№ Е 7199 АХ ще струва в началото на търга само 1500 лева. Договорената цена се заплаща в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета Кирил Котев, с която е определен спечелилият търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и 20% ДДС. Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на съответната движима вещ и се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на кметството. Търгът ще се проведе в сградата на общината на 15 ноември тази година от 10:30 часа, съобщиха от общинската администрация в Сандански. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 14 ноември от касата на община Сандански. Оглед на движимите вещи ще се извършва всеки работен ден преди датата на търга.