Общинските съветници насрочват нов конкурс за управител на „Дупница Транс“

Емил Гущеров

Нов конкурс за избор на управител на „Дупница Транс“ ЕООД ще трябва да насрочи Общинският съвет на заседанието си в петък (15 декември), става ясно от дневния ред на сесията. Това ще бъде втората процедура за определяне на шеф на общинската фирма, след като на провелия се на 23 октомври конкурс не бе избран кандидат, който да бъде назначен. Както сме писали, тогава имаше само една кандидатка, която не бе покрила изискванията. Тя стигна до втори кръг – разглеждане на стратегия за развитието на „Дупница Транс“, за която получи оценка 3,10, при условие че минималната оценка за допускане до трети кръг е 4,50.

Изискванията са кандидатите да имат висше образование и минимум 5 г. трудов стаж и да не са осъждани.

„Дупница Транс“ ще поеме градския транспорт по новата линия №5.

Гласуват прокурист на болницата в Дупница

Предложението за прокурист на болницата не фигурира в дневния ред за предстоящата сесия на ОбС – Дупница, но ще бъде входирано като извънредна докладна записка, каза председателят на Общинския съвет Емил Гущеров. Той допълни, че интерес към тази позиция е заявен от 3-ма кандидати, очаква се те да внесат официално документите си.
Припомняме, че на предишната сесия ОбС гласува в общинската болница да бъде назначен прокурист, за тази остана да бъде избран човекът, който ще заеме този пост. Предстои изготвянето на одитния доклад за състоянието на лечебното заведение.