Одитори завериха без резерви финансовия отчет на община Дупница, зам.-кметът Олга Китанова: Не съм изненадана, работим прозрачно

 Олга Китанова

 

Финансовият отчет на община Дупница за 2016 г. се заверява без резерви, съобщиха от пресцентъра на общината. Това e заключението на одиторите за финансовото състояние през миналата година, а проверката бе извършена от Сметната палата. “Изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Дупница към 31 декември 2016 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане”, се казва в заключението на Сметната палата, чийто доклад е публикуван на официалната им страница.

„Ако трябва да съм честна, не съм изненадана. Стремели сме се и се стремим да сме открити и прозрачни в разходването и привличането на средства. За мен това е красноречива оценка за работата в община Дупница, още повече че е от независим одит в лицето на Сметната палата. Категорично продължаваме в този дух на работа – дисциплинираност, прозрачност и пълна яснота за парите“, заяви зам.-кметът по икономическите дейности Олга Китанова.