С 9,3 млн. лв. изграждат инсталации за отпадъци в 3 общини, кметът на Сандански К. Котев подписа договора с министър Димов

 

 

Договор за изграждане на инсталиции за обработка на отпадъци подписа кметът на Сандански Кирил Котев с екоминистъра Нено Димов за 9,3 млн. лв. Парафи положиха и кметовете Николай Георгиев и Емил Илиев на общините Кресна и Струмяни.

Те подписаха договор за проектиране и изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци. По проекта ще бъдат изградени компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 2623 тона годишно и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с годишен капацитет 10 430 тона. „Това е изключително важен проект за община Сандански, с който ще изпълним европейските ангажименти“, каза Кирил Котев и благодари на МОСВ и на ОП „Околна среда“ за доброто сътрудничество. „С изпълнението на проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в законодателството и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020“, каза министър Димов. Целта е до 2020 г. да се ограничи до 35% количеството на депонираните биоразградими отпадъци в сравнение с 1995 г. До края на 2020 г. делът на рециклираните битови отпадъци трябва да се увеличи до не по-малко от 50%, допълни министър Димов. Съоръженията ще бъдат разположени в административните граници на община Сандански и обхващат трите общини Сандански, Кресна и Струмяни. Компостиращата инсталация ще обслужва над 43 000 жители, а инсталацията за предварително третиране ще преработва отпадъците на над 47 000 жители. На церемонията присъства главният директор и ръководител на Управляващия орган на ОПОС – Цонка Дрянкова. Общият размер на инвестицията е над 9,3 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на над 7 млн. лв. е осигурена от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Периодът за физическо приключване на дейностите по проекта е 27 месеца.