Съдия Иван Димитров връща на работа горския стражар Георги Соколов, спипан с крадена дървесина, броят му 4800 лв. обезщетение

Георги Соколов

Шефът на ТП „ДГС Дупница” Пламен Поюков: Обжалваме в КОС, ако се наложи, ще напишем жалба и до по-горна инстанция

Горският стражар Георги Соколов, който бе заловен с краден дървен материал и уволнен дисциплинарно, спечели делото, заведено от него срещу ТП „ДГС Дупница”. Районният съд в Дупница отмени като незаконосъобразна заповедта на бившия директор на ТП „ДГС Дупница”, с която от 1 септември 2017 г. е прекратено трудовото правоотношение на Соколов. Съдия Иван Димитров възстанови Соколов на предишната длъжност в държавното лесничейство. Магистратите осъдиха горското да изплати на Соколов 4800 лв. обезщетение за незаконното уволнение за периода от 01.09.2017 г. до 01.03.2018 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 23.10.2017 г., до окончателното изплащане на сумата. Лесничейството е осъдено още да заплати 792 лв. разноски по делото.

Инж. Пламен Поюков

Георги Соколов беше уволнен, след като при полицейска проверка на 01.07.2017 г. е установено, че превозва дървесина в камион ГАЗ-66 в почивен ден, без преди това да е подадена заявка от фирмата ползвател. Освен това в превозния билет, издаден от Соколов, е посочен несъществуващ адрес на получателя в с. Яхиново, обектът не е включен в заповедта за експедиция от 30.6.2017 г. Установено е още, че са натоварени 2 кубика дърва повече. В камиона имало 12 куб.м дърва, а в превозния билет са записани 10 куб. м. За ТП „ДГС Дупница” тези нарушения представляват грубо нарушение на трудовата дисциплина, злоупотреба с доверието на работодателя и уронване доброто име на предприятието, както и на Югозападно държавно предприятие – Благоевград, под чиято шапка е дупнишкото лесничейство. Соколов е обжалвал заповедта за уволнение. Посочил е, че споменатите нарушения на трудовата дисциплина не са тежки по смисъла на КТ, не представляват злоупотреба с доверието на работодателя или разпространение на поверителни за него сведения. Посочването на несъществуващия адрес – с. Яхиново, ул. „Изгрев” №6, било техническа грешка при попълване на превозния билет, тъй като купувачът на дървесината – „Планинец” ООД, е със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул, „Изгрев” №6.

От съдебното решение става ясно, че са натежали показанията на явилите се на делото свидетели. Свидетелят Васил Лазов (помощник-лесничей в горското в Дупница) сочи, че съобразно създадената организация за предварително заявяване при експедиция на дървесина в почивен ден служител описвал подадените заявки, практиката била да се уведомява директорът и извозването се извършвало с негово устно разрешение. Обяснено е, че електронните превозни билети не могат да бъдат скрити – при издаването биват регистрирани в системата на Агенцията по горите.

Друг свидетел (горски стражар в лесничейството) е  потвърдил посочените от Васил Лазов обстоятелства и е заявил, че на 01.07.2017 г. по телефона бил попитан от Соколов дали има заявка за почивните дни от „Планинец” ООД; посоченото дружество било подизпълнител на друг обект, стопанисван от „Фенерка” ЕООД, за който имало заявка. Това довело до объркване и свидетелят отговорил утвърдително. Във връзка с по-голямото количество дървесина, натоварено в камиона, свидетелят и шофьор на товарния автомобил е казал, че по време на превоза видял край пътя паднали дървета от предишен превоз, които били повредени от корояд. Решил да спре и да ги натовари, като качените допълнително дървета били 30, 40, може би 50. Свидетелят Димитър Христов, съставил представения констативен протокол от 04.07.2017 г., касаещ случая, потвърждава отразените в него обстоятелства. Относно установеното наличие и на строителна дървесина, неотразена в превозния билет, свидетелят посочва, че тези дървета не били поразени от корояд, горската марка била повредена, били разпръснати в целия товар. От ТП „ДГС Дупница” вече са обжалвали решението на съда в Дупница пред Окръжен съд – Кюстендил. „Спазихме 14-дневния срок, в който имаме право да обжалваме решението, и подадохме жалба в Окръжен съд – Кюстендил. Ако се наложи, ще обжалваме и пред по-горна инстанция. Нямам представа как е уволнен Георги Соколов, тъй като това е станало преди назначението ми в горското в Дупница. Съдебната практика в България е такава, че почти всички дела от трудов характер се печелят от уволнените, независимо от това, че имат провинения. Има много такива случаи”, коментира директорът на горското Пламен Поюков. Стана ясно, че от Кюстендилския окръжен съд още не са насрочили датата на делото.

Припомняме, че Соколов беше заловен да прекарва иглолистна дървесина с личния си камион. Заради това нарушение той бе прекарал 24 часа в ареста заедно с пияния шофьор на камиона.

3 COMMENTS

  1. Леле, смех, а това е само един дребен хайдук, правете сметка за големите хайдуци, какви кражби на милиарди, леле, леле и чакаме оправия ?! БЯГАЙТЕ НА КЪДЕТО ВИ ВИДЯТ ОЧИТЕ !!!

  2. Иначе казано пак ниакои е взел парата.Еи това садии прокурори и тем подобни заслужават разстрел,мамави деба продажна.

Comments are closed.