Топъл обяд за 85 880 лв. ще хапват в социалния патронаж, СУ „Хр. Ботев” и в детска градина „Св. Анна” в Сапарева баня

Калин Гелев

 

  • В менюто до края на годината екипът на кмета Калин Гелев е включил месо за 26 255 лв., млечни продукти за 18 796 лв., пресни плодове и зеленчуци за 9860 лв.

 

С хранителни продукти за 85 880,84 лв. без ДДС по проекта „Осигуряване на топъл обяд в община Сапарева баня – 2016″ зарежда общината “Домашен социален патронаж”, СУ „Христо Ботев” и Детска градина „Света Анна” в курорта. Екипът на кмета Калин Гелев е пуснал обществена поръчка за избор на фирма, която да доставя храната до 31 декември 2017 година.

Желаещите трябва да осигурят за нуждите на трите заведения хляб и хлебни изделия, различни хранителни продукти, месо и месни продукти, пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, зеленчукови и плодови консерви. За всичко това е предвидила сумата от над 85 000 лв. За хляб и хлебни изделия общината е предвидила 7990 лв. Сумата за различни хранителни продукти е 15 175,84 лв., за месо и месни продукти – 26 255,40 лв., за пресни плодове и зеленчуци – 9860 лв., за мляко и млечни продукти – 18 796 лв. и за зеленчукови и плодови консерви – 7803,60 лв., показва разбивката на сумата.

Поръчката включва текуща доставка на хранителни продукти със собствен транспорт след писмени заявки, според нуждите на социалния патронаж, училището и детската градина.

Желаещите да участват в поръчката фирми трябва да имат минимум един обект за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Също така да разполага най-малко с едно специализирано транспортно средство за превоз на хранителните продукти по групи, обект на поръчката. Транспортните средства, предвидени от участника за доставка на продукти от животински произход (яйца, месо и месни продукти, риба и мляко и млечни продукти), трябва да са регистрирани от ОДБХ.

Избраният изпълнител представя Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.

Средствата за поръчката се осигуряват от бюджетите на звената на бюджетна издръжка чрез общинския бюджет, по договор по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Сапарева баня – 2016″, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.