Ужас! Авджии от Кюстендил носят замразени чакали за премии в ловното, отрязаха им плащанията с 35 лв., председателят Венко Калинчев лично оглежда телата

  • Само за една година ЛРД „Елен“ са изплатили 8500 лв. за отстреляни хищници

Ловното дружество в Кюстендил отряза с 35 лева плащанията на авджиите за отстрелян чакал. Причината е, че представители на дружинки се изхитрили и започнали да носят замразен дивеч от ветеринарната лечебница. Само за една година от Сдружение ловно-рибарско дружество „Елен“ изплатили 8500 лева за отстреляни хищници – чакали, вълци и лисици. Целта е да се намали тяхната популация за сметка на полезния дивеч. ”Някои ловци започнаха да хитруват и да докарват за изплащане отстреляни замразени хищници чакали и лисици, които са били предавани във ветеринарните лечебници. Взехме решение да бъдат намалени изплащанията на хищници. Освен това отстреляният дивеч ще бъде приеман лично от мен“, заяви председателят на сдружението Венко Калинчев. 5 лева е бонусът за лисица, 15 лева за чакал и 50 лева за вълк. Преди да започнат да предават замразените животни, за чакала също беше 50 лева, обясни Венко Калинчев.

Съмненията за замразените хищници дошли от дружинки, които преди това са имали нисък отстрел на хищници, докато в даден момент предават за една седмица 10 чакала, а на следваща – осем.
С намаляването на размера на таксите при изплащането на отстрелян хищник се наказват всички ловци и може да ограничи и стимула за ловуване, но само по финансов начин може да се овладее порочната практика. Според информацията, с която разполагали от СЛРД, замразените хищници се докарват от Северна България, където сдруженията ги държат по фризерите заради ниските цени.