Калин Гелев

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от поземлен имот в горска територия – общинска собственост, смята да проведе управата на община Сапарева баня. Терените, за които ще се проведе процедурата, са в района на лифта за Седемте рилски езера и са обособени за разполагане на преместваеми обекти.

Предложението на градоначалника Калин Гелев ще бъде разгледано на днешното заседание на Общинския съвет в курорта.

Дневният ред на сесията включва 13 точки, сред които са отчет за дейността на местния парламент за периода от началото на годината до месец юни 2017 г. и изпълнението на сборния бюджет на общината, приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, отдаване по наем на части от общински имоти, помещения и др.