Бобовдолските общински съветници дадоха картбланш за концесионирането на 4 водоема.

 

Процедура за отдаване под наем на 4 водни обекта стартира община Бобов дол. Имотите са в селата Шатрово, Мламолово, Големо село и Голем Върбовник. Те са публична общинска собственост и за тях в администрацията на миньорския град са постъпили инвестиционни намерения от физически лица, желаещи да ги ползват.

Микроязовирът в местността Дренов дол край Големо село е най-голям, с площ от 79,849 дка. Водоемът в м. Герена в землището на Шатрово е 46,197 дка. Обектът до селскостопанския двор в землището на Голем Върбовник е 24,196 дка, а този в м. Ибрамица в района на с. Мламолово – 4,670 дка. Решение за откриване на процедурата по концесионирането бе взето на юлското заседание на общинските съветници в Бобов дол. Миналата година, отново през юли, общината прекрати концесията за микроязовира край Големо село. Този водоем беше предоставен на концесия през 2005 г., за което бе сключен договор за 15 г. От общината бяха принудени да развалят концесията, тъй като концесионерът не заплащаше концесионните вноски.

Please follow and like us: