Семинар на тема „Ефективна работа в екип и лидерство” в рамките на проект „Малкото е повече!” на община Сандански се проведе в курортния град. Семинарът беше проведен от екип на Сдружение „Балкански младежки фестивал”, основен партньор по проекта. По време на обучението младите лидери се запознаха с фазите за изграждане на екип, видовете лидерство и качествата, които трябва да притежава всеки лидер. В резултат на практическа работа и обучението младежите изработиха интерактивни презентации по въпроси,свързани с устойчивото развитие и проекта „Малкото е повече‘‘. Всеки един от тях взе участие в интерактивни дейности, характерни за неформалното образование и утвърдени в света на успешния бизнес и нарастващия жизнен стандарт, в интерес на опазване и подобряване на околната среда. Благодарение на практическите упражнения участниците в семинара придобиха знания, опит и сигурност да се справят с поставените им задачи.