11 фирми кандидатстваха за саниране на блока на ул. „Хайдукови“ 68 в Благоевград за прогнозната цена от 408 578,19 лв. без ДДС. Към блока бе проявен най-голям интерес, стана ясно на срещата на комисията с председател Антония Методиева, която отвори 78 оферти.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Става въпрос за 15 жилищни сгради в Благоевград, одобрени за саниране с европари по ОП „Региони в растеж“, уточни директорът на дирекция „Правно-нормативно обслужване“. По 9 фирми са подали документи за саниране на блока над ДНА, на ул. „Аргир Манасиев“ 1, с предвидени 278 906,92 лв., блока на ул. „Хайдукови“ 70, със заделени 434 122,69 лв. без ДДС и за блок на ул. „Ал. Стамболийски“ 24, за който има предвидени 295 595,43 лв. 8 фирми са мераклии да санират кооперацията на ОбС председателя Радослав Тасков на ул. „Ангел Кънчев“ с предвидената сума от 541 795,06 лв. без ДДС. Шест са кандидатите за блока на бул. „Св. св. Кирил и Методий“ 16 за 238 079,09 лв., а пет фирми се конкурират за санирането на блока на ул. „Ив. Михайлов“ 8 в центъра на Благоевград, за който са заделени 222 524,44 лв. Трима са кандидатите за блока на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 6 за 250 459,81 лв. С по две конкурентни фирми са три блока: на ул. „Т. Александров“ 49 А, на ъгъла с ул. „Дж. Баучер“, с предвидени разходи от 175 763,44 лв., на ул. „Марица“ 13, срещу ученическото общежитие, за който са отделени 95 169,88 лв., и на ул. „Арсени Костенцев“ 4, 6 и 8.