Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов: Всички абонати трябва да бъдат компенсирани за периода, в който са били с некачествено топлоснабдяване

 

Заради начисляването на допълнителни отстъпки на абонатите на «Топлофикация Перник» сметките за февруари ще излязат със закъснение, съобщават от топлоснабдителното дружество. «Да има адекватно намаляване на сметките заради дните, в които абонатите бяха на студено», настояват перничани. Това беше и едно от основните искания на проведения преди дни протест в Перник. След това излезе и резултатът от проверката на енергийното министерство, в която се подчерта, че причините за авариите в града са големият пожар от 19 февруари и липсата на инвестиции в годините.

Всички абонати на „Топлофикация – Перник» трябва да бъдат компенсирани за периода, в който са били с некачествено топлоснабдяване след аварията от миналата седмица. В това беше категоричен председателят на енергийния регулатор Иван Иванов. Шефът на КЕВР Иванов обясни: „Видът на договора не освобождава „Топлофикация – Перник» от задължението да доставя такава услуга и когато по общи условия повече от 48 часа не е доставена услугата, съответният потребител – клиент, трябва да бъде компенсиран“.

Енергийното министерство също извърши своя проверка и огласи резултатите от нея. «Главната причина за прекъсванията на топлоподаването в град Перник през последните седмици е възникналият на 19.02.2018 г. пожар, заради късо съединение на маслен кабел 6 kV, който засяга и други силови кабели. Повредените кабели прекъсват електрозахранването към основни съоръжения в централата, част от които са в цех „Въглеподаване“. Основното и резервното гориво на „Топлофикация-Перник“ АД са въглища. Вследствие на прекъснатата доставка на въглища централата превключва котлите си на работа с природен газ. При промяна на горивото съоръженията в централата не могат да достигнат необходимата топлинна мощност. Поради това в периода 19-28 февруари 2018 г. „Топлофикация-Перник“ АД е подавала топлинна енергия с понижени температурни параметри, като са констатирани периоди, в които температурата водата е била с около 10-20°С по-ниска от утвърдената по график.

Топлопреносната мрежа на „Топлофикация-Перник“ АД е с обща дължина 136 151 метра. През последните пет години топлофикационното дружество не е извършвало планова подмяна на амортизирани участъци на мрежата. За този период са подменяни само отделни участъци за отстраняване на аварийни пробиви, чиято обща дължина е 2747 м. През 2017 г. аварийните пробиви на топлопроводи от мрежата на «Топлофикация-Перник“ АД са се увеличили с 30% спрямо предходната година.

Това установиха контролните органи на Министерството на енергетиката в рамките на извънредната проверка, която приключи. Проверката установи още, че през целия зимен период „Топлофикация-Перник“ АД е поддържала достатъчен резерв от гориво, по-висок от нормативно определения. Резултатите от проверката, касаещи качеството на топлоподаването, ще бъдат предоставени на компетентния орган – Комисията за енергийно и водно регулиране» се казва в документа на Министерството на енергетиката.

Перничани обаче смятат, че проблемът с „Топлофикация” не е огледан в неговата цялост, защото нарушения в топлоподаването имаше и маналата, и тази зима, далеч пред 19 февруари. Те са категорични, че протестите ще продължат. „Не на терора! Министерството с „проверката“ узаконява издевателството над перничани! Гответе се на нов протест!“, пише в социалната мрежа Валентин Пешев. Той призовава пернишкото общество да се вдигне на бунт. Има предложения и да се блокира кръговото на Драгичево.