Средствата са спечелени с проект по Програмата за развитие на селските райони, търси се изпълнител

 

Община Сапарева баня ще извърши мащабен ремонт в детската градина в курортния град и филиалите й в селата Ресилово и Овчарци с финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Във връзка с предстоящите дейности е стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и модернизация на ОДЗ „Св. Анна” – гр. Сапарева баня”. Поръчката е разделена на три обособени позиции: Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и модернизация на ОДЗ „Св. Анна” – гр. Сапарева баня, включително вертикална планировка“; Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и модернизация на база (филиал) в с. Овчарци на ОДЗ „Св. Анна” – гр. Сапарева баня, включително вертикална планировка”; Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и модернизация на база (филиал) в с. Ресилово на ОДЗ „Св. Анна” – гр. Сапарева баня, включително вертикална планировка”. Обществената поръчка е с прогнозна стойност 1 497 942.58 лв. без ДДС. Средствата се отпускат по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 15.12.2017 г., сключен между общината и Държавен фонд „Земеделие“ по проекта. Процедурата е обявена на сайта на Агенцията по обществени поръчки. Крайният срок за подаване на документи за участие в публичното състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП) е 16 май.