Преустройствата засягат и част от ЦСРИ в Дневен център за деца с увреждания

Ще бъде доставено обзавеждане за 92 500 лв. на 5 детски градини и два центъра

Община Самоков стартира процедура за възлагане на обществена поръчка за преустройство и смяна на предназначение на административна сграда в Център за обществена подкрепа и преустройство на част от сграда ЦСРИ в Дневен център за деца с увреждания, съобщават от Агенцията по обществени поръчки. Поръчката е с предмет изпълнение на строително-монтажни работи, разделена е на две обособени позиции – „Преустройство и смяна на предназначение на съществуваща административна сграда в Център за обществена подкрепа“ и „Преустройство на част от сграда ЦСРИ в Дневен център за деца с увреждания“. Прогнозната й стойност е 300 573.99 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти – 22 юни.

Обявена е и обществена поръчка за доставка и монтаж на обзавеждане за детски градини, обзавеждане и оборудване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания. Изпълнителят, който ще бъде избран, ще трябва да достави и монтира обзавеждане на детските градини „Пролет”, „Самоково”, „Звънче“, „Детелина“, „Зорница“; Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания. Поръчката е разделена на обособени позиции, прогнозната й стойност е 92 500.67 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 7 юни.