Бойка Михайлова

Общински съвет-Самоков присъди награди в системата на  предучилищното и училищното образование за 2018 г. в навечерието на 24 май. В категория «Учител на годината» наградени са Елена Въжарова – предучилищно образование; Ани Аврамова-Шейнова – начално образование; Костадинка Христова – учител в прогимназиален етап; Стефанка Георгиева Митрева – учител в гимназиален етап; Мариана Гълъбова – най-успешен млад учител. За принос в образователното дело наградите бяха присъдени на Бойка Михайлова, Илка Динева и Мариана Богоева.  Наградата се състои от почетен плакет и парична премия от 500 лв. „Позволете ми да споделя моето вълнение с вас за наградата, която сте ми присъдили”, каза Бойка Михайлова, която е и общински съветник от БСП. „Повече от 40 години аз работя като учител. Тази работа ми е била призвание, смисъл на моя живот и съдба”, продължи Михайлова. Тя заяви своята воля да дари паричната си премия на училището, в което работи –  ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“.