Общинският съвет даде съгласие община Белица да кандидатства по Трансграничната програма INTERREG-IPA България-Македония с проект „Спестяване за успех“. Целта на местната власт е да обнови сградата на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” в село Бабяк. „Постройката се нуждае от ремонт. Искаме да я ремонтираме, за да осигурим енергийна ефективност на сградата, ще направим нова парна инсталация, ще поставим и нова дограма”, заяви кметът Радослав Ревански. Той увери, че общината има готовност при одобрение на проекта да предостави временни средства от собствения бюджет за възстановяване на средствата от програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 472 803.93 евро (924 724.11 лева), от тази сума 202 541.92 евро (396 137.56) са за община Белица. ОбС разреши кметът Ревански и кметът на община Македонска Каменица да подпишат споразумение за партньорство и взаимно сътрудничество за изпълнение на проект „Спестяване за успех“ – Saving for Success.