Стартират иновативни проекти за близо 40 млн. лв., съобщи зам.министър Александър Манолев от Сандански.

Той обясни, че е връчил договорите на спечелилите кандидати по процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. „Успех в изпълнението на проектите и дано тези средства да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика”, каза Манолев.