Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 – 06 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Белица

На 06. 07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Краище, Общ. Белица:  Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Петнадесета, Седемнадесета, Тринадесета, Четирнадесета, Шестнадесета

Община Благоевград

На 02. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 03. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 04. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 05. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 06. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград:  319001, 410002, махала  Центъра Мотела, махала Петковци

На 02. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 03. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 04. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 05. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 06. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград:  Алеко Константинов, Витоша, Детелина, Ел-Тепе, Лале, Листопад, местност Баларбаши, Освобождение, Панайот Хитов, Полковник Дрангов, Прилеп, Чаталджа, Шар Планина

На 02. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 03. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 04. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 05. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 06. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград:  Вардар, Ридо, Скакавица, Шар Планина

На 02. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 03. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 04. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 05. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./  на 06. 07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Покровник:  3-ти Март, Ленището, местност Ленището, местност Цветковици, Минковци, При Цветковски Воденици, Тодор Александров, УПИ-9-369, Кв. 17, Христо Смирненски

На 02. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 03. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Бреза, Делвинска, Околчица, Свобода, Синчец, Славово, Търново

На 02. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 03. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Дебочица

На 02. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 03. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Падеш:  Будишка

На 02. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 03. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Покровник:  Покровнишко Шосе

На 03. 07.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград:  Имот 27231. 501. 203, местност Валтата, местност Гошевица, местност Чуката, Пи-125 Кв. 12, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв. 1, УПИ Х-182, Кв. 5, УПИ-III-214, 212, 301

Община Гоце Делчев

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:  000792, 072015, 595, Александър Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Дунав, Елин Пелин, Илезица, Йордан Йовков, Кавала, Кирил и Методий, Кокиче, Крали Марко, Ленища, М. Ленища, Места, местност Вельов Рид, местност Лозята, местност Шатора, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Октомври, Орфей, Отец Паисий, П. Р. Славейков, Пи -778, Площада, Победа, Родопа, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Селище, Славянка, Славянска, Слатина, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Паница, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, Тъпане, УПИ ІІ, Кв. 44, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чешмите, Юрий Гагарин

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Крибул:  262

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Блатска:  030023, Местн. Бозукдермен

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев:  Драма, местност Мочура

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гърмен:  местност Маноле

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Долно Дряново

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дъбница:  Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Копривлен:  Неуточнен Адрес

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ново Лески

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Теплен

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Хаджидимово:  Мержането

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Хвостяне:  28028, УПИ-V, Кв. 2

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Крушево, Общ. Гърмен:  Vі-138, Кв. 10, Іх-108

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:  072015, 595, Александър Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Дунав, Елин Пелин, Илезица, Йордан Йовков, Кавала, Кирил и Методий, Кокиче, Крали Марко, Ленища, М. Ленища, Места, местност Вельов Рид, местност Лозята, местност Шатора, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Октомври, Орфей, Отец Паисий, П. Р. Славейков, Пи -778, Площада, Победа, Родопа, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Селище, Славянка, Славянска, Слатина, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Паница, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, Тъпане, УПИ ІІ, Кв. 44, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чешмите, Юрий Гагарин

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Боголин:  253

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:  Неуточнен Адрес

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ореше, Общ. Гърмен

Община Гърмен

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дебрен:  Втора, Осемнадесета, Първа, Седма, Ст 18 Кл Б ТП Дебрен 2, Ст 31 Кл А Тп Дебрен 2, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Скребатно

Община Кресна

На 04. 07.2018 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Горна Брезница:  Іі-90 Кв. 11

На 04. 07.2018 г. /11:15 – 13:15 ч./ –  Горна Брезница

На 04. 07.2018 г. /14:00 – 15:15 ч./ –  Драката:  местност Селимица

На 04. 07.2018 г. /14:00 – 15:15 ч./ –  Илинденци:  Гладно Поле

На 04. 07.2018 г. /14:00 – 15:15 ч./ –  Микрево:  6-ти Септември, 81, Александър Стамболийски, Берово, Будутел, Васил Априлов, Васил Левски, Василево, Вихрен, Георги Бенковски, Даме Груев, Десислава, Детелина, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Дора Габе, Екзарх Антим I, Елин Пелин, Елисавета Багрияна, Иван Вазов, Йордан Йовков, Крали Марко, Кресненско-тазложко Въстание, Криа Вриси, Малешевска, Митрополит Борис, Неуточнен Адрес, Нова махала, Орфей, Освобождение, Палат, Панайот Волов, Патриарх Ефтимий, Пейо Яворов, Петър Берон, Райна Княгиня, Решково, Рождество Христово, Св. Георги, Св. Паисий Хилендарски, Сирма Войвода, Спартак, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Стопански Двор, Струма, Трети Март, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Хан Тервел, Цар Иван Асен II, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Чинара, Юрто, Яне Сандански

На 04. 07.2018 г. /14:00 – 15:15 ч./ –  Сливница, Общ. Кресна:  Кв. 12а, УПИ VI-162, Кв. 22

На 04. 07.2018 г. /14:00 – 15:15 ч./ –  Струмяни:  221, 33, 7-Април, Будител, България, Васил Левски, Врабче, Георги Сава Раковски, Главен път Е79, Горемско Възстание, Дончо Войвода, Дядо Ильо Малешевски, Княз Бориз I Михаил, Любен Каравелов, Мрамора, Неуточнен Адрес, Нигрита, Пенчо Славейков, Пирин, Р-Н Стопански Двор, Св. Св. Кирил и Методи, Свети Георги, Струма, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон Велики

Община Петрич

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Баскалци

На 02. 07.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Битоля, Искър, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Места, Мусала, Полковник Дрангов, Свобода, Серска, Скопие, Хан Аспарух, Цар Борис III, Цар Иван Шишман

На 02. 07.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Даме Груев, Ел-Тепе, Ел-Тепе, Здравец, Изгрев, Изток, Каймак Чалан, Калина, Кестен, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Марица, Осогово, Осогово, Отец Паисий, Папульо, Полковник Дрангов, Просвета, Просвета, Солунска, Софрони Врачански, Стопански Двор, Струма, Тетово, УПИ ХІІІ-3694, Кв. 312, УПИ ХХ Кв. 314, ХІІІ, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Цар Самуил, Черно Море, Явор

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 13:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Драгуш

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Вишлене

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Гега:  Боровичко, Боровичкото

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Долене

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Долна Крушица

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Долна Рибница

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Дреновица

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Зойчене

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Кладенци, Общ. Петрич

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Кукурахцево

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Мендово:  Слопотец

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Капитан Никола Парапанов, местност Иловица

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Право Бърдо

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:  Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Златарево, извън регулацията, Македония, Маркови Кладенци, местност Алачевото, местност Орешката, местност Стопански Двор, местност Чалията, Младост, Москва, Огражден, Опълченска, Отец Паисий, Преслав, Рила, Русия, Хоризонт, Яне Сандански

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Струмешница:  Струмешница

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Чурилово

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Чуричени:  000248, местност Куково

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 13:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Капитан Никола Парапанов

На 04. 07.2018 г. /09:30 – 13:30 ч./ –  Чуричени:  местност Куково

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 14:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Беласица:  Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Девети Май, Дермено, Динк Махле, До Мтп Беласица, Кестен, Кокиче, Крали Марко, Марковица, местност Горни Парници, Митко Палаузов, Мраморница, Никола Некрасов, Осми Март, Паисий Хилендарски, Плиска, Поляните, Раславица, Стефан Караджа, Струмешница, Стълб От Вмрнн на Тп Беласица – 3, Стълб При Обекта, УПИ-1, Кв. 27, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Яне Сандански

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 14:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Генерал Тодоров

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 14:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Габрене:  Акация, Александър Матрасов, Буко, Граничар, Здравец, Иван Вазов, извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Марена, местност  Марена, местност Буко, местност Златарево, Мир, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Октомври, Освобождение, Отец Паисий, Прогрес, Радецки, Родина, С. Габрене, Общ. Петрич, Пи 000486, М. Осено, Стопански Двор, Струмешница, Теменуга, Тумба, УПИ 4 Кв 32, УПИ ХII-19, Кв. 5

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Долна Крушица:  Каръчкото, местност Златарево, местност Лъката

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Камена:  Динко

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Ключ:  Ал. Стамболийски, Альоша, Антон Попов, Атанас Бубакяров, Беласица, Ген. Скобелев, Гергевче, Драмчов Кайнак, Дружба, Иван Козарев, Иглика, извън регулацията, Ил. Макариоплски, Илинден, Квартал 50, Кирил и Методий, Китка, Климент Охридски, Лозен, Малчика, местност Джаловец, местност Кайнако, Млада Гвардия, Наум Охридски, Никола Вапцаров, Подгорие, Равни Ниви, Самуилова Крепост, Струмешница, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич:  Антон Попов, Асен Златаров, Беласица, Брегалница, Бяло Море, Вела Пеева, Владимир Заимов, Възраждане, Гоце Делчев, Двадесет и Трети Септември, Драва, Еделвайс, Жданов, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кокиче, Крайречна, Липите, Любен Каравелов, Македония, Малчика, местност Бахчите, Местост Марковица, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Огражден, Одрин, Октомври, Отец Паисий, Партизанска, Пейо Яворов, Песоко, Петър Берон, Пирин, Победа, Подгорие, Просвета, Първи Май, Радомир, Раковски, С. Коларово, М. Песоко, Салют, Самуилова Кпепост, Симеон Кавракиров, Странджа, Струмешница, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Борис 1-ви, Цар Самуил, Чавдарка

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Айдарски Даб, Атанас Лютвиев, Беласица, Бистрица, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Княз Борис I, Кукуш, Любен Каравелов, Маркова Скала, Места, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Зиче, местност Златарево, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, местност Конгоро, местност Ляшница, местност Омондрос, местност Пильови Орехи, местност Тръстен, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Пощенска, Свети Георги, Хижа Беласица

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Самуилово, Общ. Петрич:  Васил Левски, Самуилово, УПИ 1 Кв. 31, УПИ ІV-57, Кв. 18

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Скрът:  9-ти Септември, Александър Стамболийски, Антон Попов, Бахчите, Беласица, Бруч, Васил Левски, Воденицата, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Ацев, Ефтим Дойчев, Лозен, Младост, Никола Й Вапцаров, Орището, Пейо К Яворов, Площицата, Първи Май, Свобода, Скрът, Скрътска Комуна, Струма, Тодор Божиков, Тумба, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Велев, Цар Самуил, Червена Звезда

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Яворница:  Адалберт Антонов, Васил Кънчев, Васил Левски, Георги Измирлиев, извън регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, Любен Каравелов, местност Прогон, местност Самълък, местност Сушилнята, Освобождение, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Прогон, Саманлък, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Долна Крушица:  Каръчкото

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Айдарски Даб, Атанас Лютвиев, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Любен Каравелов, Места, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Зиче, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, местност Конгоро, местност Ляшница, местност Омондрос, местност Пильови Орехи, местност Тръстен, Свети Георги, Хижа Беласица

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 14:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:  Гоце Делчев, местност Чалтията

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Долна Крушица:  местност Златарево, местност Лъката

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  местност Златарево

Община Разлог

На 04. 07.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Разлог:  Гоце Делчев

На 04. 07.2018 г. /14:30 – 16:15 ч./ –  Разлог:  местност Баба Цвета, местност Кошольовото, местност Мразеница, местност Предел, Предел

На 05. 07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Разлог:  Арх. Александър Г. Баров, Бела Река, Братя Каназиреви, Възраждане, Гоце Делчев, Иван Вазов, Македония, Мехомия, Опълченска, Пейо К. Яворов, Преображение, Св. Климент Охридски, Х|X Кв. 79, Шейново, Яне Сандански

На 05. 07.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Бачево:  23-ти Септември, Александър Стамболийски, Асен Лагадинов, Атанас Попстоянов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил и Методи, Костадин Катранджиев, Кръстю Стойчев, Людмила Живкова, местност Перивол, местност Раждавец, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Оборище, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Партизанска, Пейо К. Яворов, Пенчо Славейков, Перивол, Петър Берон, Петър Прангов, Пирин, Рила, Тодор Каблешков, Тримата Ятака, Шипка, Яне Сандански

На 05. 07.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  местност Семково

На 05. 07.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Годлево

На 05. 07.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Горно Драглище

На 05. 07.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Разлог:  Бела Река, Вихрен, Катарино, местност Банище, местност Катарино, местност Перивол, Черна Река

На 05. 07.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Бачево:  23-ти Септември, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил и Методи, Костадин Катранджиев, Кръстю Стойчев, Людмила Живкова, Неуточнен Адрес, Оборище, Партизанска, Пенчо Славейков, Пирин, Рила, Тодор Каблешков, Тримата Ятака, Шипка

На 05. 07.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Разлог:  Черна Река

На 06. 07.2018 г. /14:00 – 16:15 ч./ –  Разлог:  5-ти Километър, местност Пети Километър

Община Сандански

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ –  Лешница, Общ. Сандански

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Лешница, Общ. Сандански:  УПИ Vі-203, Кв. 23

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Сандански:  България, Васил Левски, Георги Казепов, Гоце Делчев, Даскал Козарев, Македония, Свобода, Солунска

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Сандански:  Гео Милев, Гоце Делчев, Македония, Осми Март, Плиска, Свобода, Сирма Войвода

На 03. 07.2018 г. /12:00 – 16:15 ч./ –  Мелник:  Мелник, Неуточнен Адрес

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Левуново:  019012, Беласица, Георги Сава Раковски, Девети Май, Изгрев, Йорданка Николова, Кочо Лютата, Лозята, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Орловец, Осми Март, Отец Паисий, Пирин, Стефан Караджа, Чавдарци

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Сандански:  Свобода

На 05. 07.2018 г. /12:00 – 16:15 ч./ –  Левуново:  VIII+437, Кв. 40, Главен път Е-79, Девети Май, Иван Козарев, Илинден, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Никола Вапцаров, Орловец, Победа, Стефан Караджа, Струма, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Катунци:  Георги Сава Раковски

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Яново

Община Сатовча

На 04. 07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Вълкосел:  Балтите, Бачо Киро, Бистрица, Божур, Бр. Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Георги С Раковски, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Заря, Здравец, Кокиче, Лилия, Людмила Живкова, Люляк, Места, Михаил Антонов, Нерезе, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Отец Паисий, Прогрес, Първи Май, Рила, Светиката, Стопански Двор, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар, Шипка

На 04. 07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Годешево:  509, Арсо Пандурски, Беласица, Бистрица, Бяло Море, Вардар, Гранит, Граничарска, Драма, Кв. 16 Парцел 496, Кокиче, Македония, Марица, Места, Мир, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Огоста, Одрин, Орела, Осми Март, Пирин, Предела, Рила, Родопи, Розова Долина, Средна Гора, Стара Планина, УПИ-І, Кв. 16, М. Стоп. Двор

На 04. 07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Жижево:  273

На 04. 07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Слащен:  Божур, Вергил Ваклинов, Габер, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Демокрация, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Йовков, Лилия, М. Развана, Места, местност Папалев Дол, Неуточнен Адрес, Освобождение, Панайот Волов, Пейо Яворов, Република, Римски Мостове, Родина, Родопи, Свобода, Стадиона, Стопански Двор, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Симеон, Чичова Бърчина, Шипка

На 04. 07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Туховища:  382

На 04. 07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Фъргово:  189

На 04. 07.2018 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Слащен:  Божур, Габер, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Демокрация, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Здравец, Йордан Йовков, Лилия, Места, Неуточнен Адрес, Панайот Волов, Република, Родина, Стадиона, Стопански Двор, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Симеон

Община Симитли

На 03. 07.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Градево:  Десислаго, Еленковци, махала Еленов Чарк, махала Кърджалийска, махала Марево, махала Стамболийска, местност Въковица, местност Мадана, местност Свини Дол, Свини Дол

На 03. 07.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Долно Осеново:  291, Кв. 9, II–255, Долна махала, махала Горна, махала Долна, Пи-061004 М. Лаката

На 03. 07.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Полето:  026023, Кв. 3 УПИ V-17, местност Кьосеви Рудини, местност Страните, УПИ VI-381, 382, Кв. 2, УПИ-I, Кв. 21

На 03. 07.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Симитли:  ІІ-760 Кв. 53, Аврора, Васил Априлов, Георги Бенковски, Дарако, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Иван Козарев, Искра, Кв. Ораново, Любен Каравелов, М. Ливадите, местност Салиовица, Миразица, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Ораново, Осогово, Оцетари, Паисйй Хилендарски, Панайот Хитов, Партизанска, Пеньо Пенев, Пирин, Победа, Предел, Преспа, Прилеп, Руен, Септемврийска, Симитли, Славянска, УПИ Іі-339, 338, Кв. 33, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Симеон, Яне Даракчийски

На 04. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Полето:  Галабарци

На 04. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ракитна:  004077, 010040, махала Лулейска

На 04. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Черниче:  М. Сухата Река

На 04. 07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли:  Калайджийска, Чакърска

На 04. 07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Симитли

Община Струмяни

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ –  Игралище:  Околовръстен Полигон

На 03. 07.2018 г. /12:00 – 16:15 ч./ –  Игралище

На 04. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  С. Микрево

На 04. 07.2018 г. /14:15 – 16:15 ч./ –  Струмяни:  Главен път Е79, Цар Калоян

Община Хаджидимово

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Копривлен:  Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Гоце Делчев, Граничар, Драма, Здравец, Изгрев, Илинден, Малка Еловица, Младост, Парка, Петър Берон, Първи Май, Свети Димитър, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански

Община Якоруда

На 04. 07.2018 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бел Камен

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  9-ти Септември, Алекса Сачков, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Георги Андрейчин, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, местност Андрианов Чарк, местност Семково, Митко Саев, Никола Вапцаров, Осма, Полковник Иван Тричков, Р-Н Стопански Двор, Равен, Чавдар, Четвърта, Шеста

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Дагоново

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:  Безименна

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Краище, Общ. Белица:  Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Юруково:  029014 и 029015, Масив 29 Поквс, местност Каменако

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Якоруда:  Богдан Войвода, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Яворов, Якорущица

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  Алекса Сачков, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Гоце Делчев, местност Андрианов Чарк, местност Семково, Митко Саев, Полковник Иван Тричков

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Якоруда:  Яворов

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Юруково:  местност Каменако

На 04. 07.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бунцево

На 04. 07.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Конарско

На 04. 07.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Разлог:  Баница

На 04. 07.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Рохлева

На 04. 07.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Смолево:  038217

На 04. 07.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Черна Места

На 04. 07.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Якоруда:  Васил Левски, Витоша, местност Трещеник, Неуточнен Адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г. Бицин/, Яворов, Якорущица

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP