Димитър Бръчков

Община Петрич е готова с изготвянето на 3 проекто предложения,  които касаят голям брой жители в селата Първомай, Коларово и Кърналово, съобщиха от общинската администрация на кмета Димитър Бръчков.

Проектите включват изграждане на спортна зала и нейното оборудване в средното училище на село Първомай „Св.Паисий Хилендарски“. За изготвяне на проектните дейности се налага да се кандидатства за финансиране пред ДФ“Земеделие“. Вторият проект е за обновяване на зелени налични площи в селата Коларово и Кърналово. Третото проекто предложение с готов план за действие, е за асфалтиране на три основни улици в село Първомай.

Венко Стефанов