С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„УВЕКС“ ЕООД ви уведомява, че актуализира цените си за ВиК услуги, считано от 01.06.2018 г.