Община Перник стартира публично състезание за изготвяне на проект за изграждане на паркова зона в кв. “Изток”. Паркът ще се изгражда по проект „Подобряване на градската среда в град Перник“, финансиран от ЕС. Обществената поръчка, обявена на сайта на Агенцията по обществени поръчки, е на стойност 25 000 лв. без ДДС. Изпълнителят на обществената поръчка ще трябва да изготви проекта, който следва да съдържа най-малко 9 части. Това са „Паркоустройство и благоустройство”, „Архитектурна”, „Конструктивна”, „Електрическа”, „Геоложко проучване”, „Геодезическа”, „План за безопасност и здраве”, „План за управление на отпадъците”, „Обща проектосметна документация” (включваща необходими материали, техника, съоръжения и количества СМР) за всички части. Крайният срок за подаване на офертите е 3 август, а отварянето им – на 6 август. Поръчката ще трябва да се изпълни за срок от 30 дни. Намеренията са да бъде изградена зона за отдих и спорт за деца и младежи, разположена на обща площ 20 дка, обособяване на сцена за културни изяви, детски площадки с различно оборудване според възрастовата група посетители, комбинирано игрище, зона за катерене, обособяване на място за огнище с пилон за знаме и палатков лагер – част от „скаутска зона“, зона с трасета за маунтинбайк, зона „Търсене на философския камък“, място за временно спиране на автомобили, включително с достъпност за инвалиди и семейства с малки деца.