Д-р Арбен Мименов

Община Сатовча ще кандидатства за финансиране по Програмата за развитие на селските райони с два проекта. Това стана възможно, след като общинските съветници казаха „да” на инициативите. Те гласуваха със „за“ общината да иска европейско финансиране за изграждане, ремонт, обзавеждане на  спортна инфраструктура. Съветниците упълномощиха кмета  Арбен Мименов да предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването на община Сатовча пред ДФ  „Земеделие”, както и да подготви необходимите документи.

Вторият проект, който получи одобрението на ОбС за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие”, е  „Реконструкция  на  улична  мрежа  на  територията  на община Сатовча”.