Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 август17 август 2018   г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

 

Област Кюстендил

Община Бобов Дол

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Мала Фуча:   44

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 08:15 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 10:00 – 15:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Паничарево:   УПИ-VІ-102,Кв. 16

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Баланово:   Стопански Двор, ХIIІ – 329, Кв. 16

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Блато:   Махала Хановете, Местност Турските Ниви

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Големо Село:   VI,Кв.10, ПИ 361,Кв. 37, ПИ 452,Кв.3

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Голям Върбовник:   011066, 262, УПИ VIII-277,Кв. 23, УПИ IIІ 247, Кв.25

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Локвата

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Мали Върбовник:   УПИ – 1-9

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Мало Село:   IV-17,Кв.3, Станке Димитров, УПИ Vі-3,Кв.1

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Мламолово:   371, VI-618,Кв.19, VII-389,Кв.30, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Колош, Крайречека, Люляк, Марица, Местност Асара, Миньорска, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, ПИонер, ПИрин, Първи Май, Рила, РодоПИ, Роза, Росица, Руен, Спартак, Станке Димитров, Стопански Двор, Сълзица, Теменуга, Тинтява, Яворов, Ягода, Янтра

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Мърводол

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Палатово:   083002

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Пастух:   Местност Падина

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Циклово

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 10:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Долистово:   I-89,Кв.25, ХII-257,Кв.19

На 13.08.2018   г. /11:30 – 12:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 17.08.2018   г. /08:15 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 08:15 – 09:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 16:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Шатрово:   067016, VІ-255, Кв.27

На 17.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 08:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Големо Село

На 17.08.2018   г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Град Дупница

На 17.08.2018   г. /14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Паничарево

Община Дупница

На 13.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Блатино:   000195, 000195, 000212, 000212, 005026, 005026, 005053, 005053, Екатте 04354, Екатте 04354

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Блатино:   000195, 000212, 005026, 005053, Екатте 04354

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Дупница:   68789.551.8, 68789.552.38, Каваклия, Местност Бели Янко, Местност Лъката, Орлинска, Софийско Шосе

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Дяково:   23, Махала Крич, УПИ I-138,Кв. 10, УПИ IIІ-204,205,206,Кв.20, УПИ Хіv

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Мламолово:   IX-25,Кв.9, IХ-179,Кв.11, Бистрица, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Ела, Калина, Кокиче, Малина, Местност Трапчине, Миньорска, Никола Вапцаров, Рила, Руднината, Станке Димитров, Старата Линия, Теменуга

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  ПИперево:   56349.0.159, 56349.6.37, 68789.250.87, Дупнишка Комуна, Местност Стопански Двор, Мтп Шивашки Цех, С. ПИперево, Общ. Дупница, XXVIII,Кв.39

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Кременик:   XXII-98,Кв.10

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гюргево

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дупница:   68789.21.19, 87727,16,179, Джерман, Дренски Рид, Извън Регулация, Изгрев, Каваклия, М. Динката, Местност Барактарица, Местност Драгоина Могила, Местност Дренски Рид, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Разметаница, Самоковско Шосе, Самораново Пром.Зона, Саморанска, Софийско Шосе, Стръмна

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Крайници:   39339.117.68, 39339.142.19, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, Местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Самораново:   Митко Палаузов, Саморанска

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сапарева Баня:   65365.46.10, Xv-2268, Кв.44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Васил Петлешков, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил И Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Местност Бончук, Местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св.Илия, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, УПИ 65365.46.56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сапарево:   00455042, 045132, X-2698, І-2332,Кв.66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Никлин Камък, Осми Март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Старио Камък, Стопански Двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, Местност Могилите, Местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ.Дупница, Опълченска, Партизанска, ПИонерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Яхиново:   87727.13.18.2, 87727.14.69, 87727.17.1, 87727.20.2, 87727.203.284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, Местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански Двор, Трети Март, УПИ – II Кв. 39, Христо Ботев, Яхинско Шосе

На 13.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /08:45 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Дяково:   Дяково

На 13.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /08:45 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Бобов Дол:   Антим Първи, Двадесет И Седми Октомври, Ивайло, Колош, Осми Март, Самуил, Свети Спас, Стубело

На 13.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /08:45 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Делян, Общ. Дупница:   ХІХ-164,Кв. 12, III-21.Кв.4, Парцел ІV-485, Кв.13

На 13.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /08:45 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Тополница, Общ. Дупница:   Местност Дрено, НУПИ-1609

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   Аракчийски Мост, Асен Меджидиев, Асен Меджидиев, Бачо Киро, Бачо Киро, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Генерал Георги Тодоров, Еделвайс, Еделвайс, Жива Вода, Жива Вода, Иван Шишман, Иван Шишман, Каваклия, Комитска, М. Гурдево, Максим Горки, Максим Горки, Местност Гурдево, Местност Караболюка, Местност Разсадника, Метоха, Никола Малашевски, Николаевска, Орлинска, Патрики Сандев, Професор Ал. Балабанов, Професор Ал. Балабанов, Теменуга, Фенерка, Фенерка, Хан Кубрат

На 13.08.2018   г. /12:30 – 13:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Бобов Дол:   Двадесет И Седми Октомври, Димитър Благоев

На 13.08.2018   г. /12:30 – 13:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Дупница:   I, Кв. 79, 68789.17.56, 68789.17.76, 68789.603.401.1, 68789.605.153, 68789.607.145, I,Кв.79, IIІ, Кв. 95, Андон Величков, Антим I, Балкан, Батак, Бачо Киро, Беласица, Бенковски, Бисеров, Бистрица, Благодарност, Бричи Бор, Булаир, Вардар, Васил Друмев, Велчова Завера, Верила, Вихрен, Втори Януари, Възраждане, Генерал Георги Тодоров, Георги Измирлиев, Гоце Делчев, Дамка, Джерман, Димитър Радев, Дора Габе, Дунав, Елисавета Багряна, Ерусалим, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил И Методий, Китка, Клокотница, Княз Борис I, Крайречна, Кулата, Лоза, Македония, Марица, Морава, Начо Величков, Неофит Бозвели, Никола Лазаров, Николаевска, Орлинска, Отовица, Охрид, П-Нг Учителски Институт, Пазарна, Пени Маркет Дупница, Петър Берон, ПИротска, Поп Харитон, Преслав, Преспа, Пролет, Развесена Върба, Раковска, Рила, Саморанска, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Свобода, Славейков, Солун, Софроний, Страхил Войвода, Трети Гвардейски Полк, Тютюнева Долина, Ул.Николаевска УПИ687889.29.7, УПИ – II, Кв. 261, УПИ 68789.17.103., УПИ I,Кв. О.Т.2189-2190, УПИ I,Кв.79, УПИ І, Кв. 78, УПИ IIІ, Кв.95, Фани Попова Мутафова, Хан Аспарух, Хан Крум, Хемус, Хисара, Христо Ботев, Христо Грънчаров, Цар Освободител, Цар Самуил, Царичина, Черковна, Шипка, Яворов

На 13.08.2018   г. /12:30 – 13:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Дупница:   Баба Тонка, Бабуна Планина, Балкан, Бенковски, Брегалница, Бричи Бор, Вардар, Васил Разсолков, Верила, Генерал Георги Тодоров, Горица, Гоце Делчев, Дамка, Драгой Болярин, Дренски Рид, Дупките, Дупница, Дъб, Еделвайс, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Изгрев, Клисура, Клокотница, Кракра Пернишки, Криволак, Лакатица, Мадара, Марков Камък, Местност Дренски Рид, Местност Подридна, Метоха, Момина Сълза, Мусала, Невена Коканова, Николаевска, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Паничище, Петрохан, Победа, Развесена Върба, Райна Княгина, РУПИте, Русалка, Саморанска, Свети Никола, Свобода, Солун, Струга, Стръмна, Теменуга, Тодор Самодумов, Ул. Отовица УПИ IV И V Кв. 268, УПИ 68789.606.1, УПИ XI-3482,Кв. 264, Хан Омуртаг, Химик, Хисара, Христаки Павлович, Цар Освободител, Чайка

На 13.08.2018   г. /12:30 – 14:00 ч./ –  Дупница:   Бричи Бор, Дренски Рид, Здравец, Криволак, Лакатица, Местност Дренски Рид, Момина Сълза, Невена Коканова, Стръмна, Тодор Самодумов

На 13.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Дупница:   68789.551.8, 68789.551.8, 68789.552.38, 68789.552.38, Каваклия, Каваклия, Местност Бели Янко, Местност Бели Янко, Местност Лъката, Местност Лъката, Орлинска, Орлинска, Софийско Шосе, Софийско Шосе

На 13.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Кременик:   XXII-98,Кв.10, XXII-98,Кв.10

На 13.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Мламолово:   IX-25,Кв.9, IX-25,Кв.9, Iх-179,Кв.11, Iх-179,Кв.11, Бистрица, Бистрица, Бор, Бор, Бузлуджа, Бузлуджа, Вихър, Вихър, Горещица, Горещица, Ела, Ела, Калина, Калина, Кокиче, Кокиче, Малина, Малина, Местност Трапчине, Местност Трапчине, Миньорска, Миньорска, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Рила, Рила, Руднината, Руднината, Станке Димитров, Станке Димитров, Старата Линия, Старата Линия, Теменуга, Теменуга

На 13.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 15.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  ПИперево:   56349.0.159, 56349.0.159, 56349.6.37, 56349.6.37, 68789.250.87, 68789.250.87, Дупнишка Комуна, Дупнишка Комуна, Местност Стопански Двор, Местност Стопански Двор, Мтп Шивашки Цех, Мтп Шивашки Цех, С. ПИперево, Общ. Дупница, С. ПИперево, Общ. Дупница, XXVIII,Кв.39, XXVIII,Кв.39

На 13.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 14.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Дяково:   23, 23, Дяково, Махала Крич, Махала Крич, УПИ I-138,Кв. 10, УПИ I-138,Кв. 10, УПИ IIі-204,205,206,Кв.20, УПИ IIІ-204,205,206,Кв.20, УПИ ХІV, УПИ ХІV

На 15.08.2018   г. /15:30 – 16:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Дяково:   23, 23, Махала Крич, Махала Крич, УПИ I-138,Кв. 10, УПИ I-138,Кв. 10, УПИ IIІ-204,205,206,Кв.20, УПИ IIІ-204,205,206,Кв.20, УПИ ХІV, УПИ ХІV

На 16.08.2018   г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Дупница:   Софийско Шосе

На 16.08.2018   г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Крайници:   39339.117.68, Александър Димитров, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Васил Коларов, Верила, Генерал Заимов, Георги Бенковски, Гергана, Джубрена, Дунав, Захари Стоянов, Крайречна, Неофит Рилски, Самуил, Солун, Стопански Двор, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър

На 17.08.2018   г. /11:30 – 12:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Дупница:   68789.609.179 Никола Малашевски, 68789.609.55.1, 68789.609.601, Ана Малашевска, Аракчийски Мост, Васил Левски, Венелин, Втори Януари, Иглика, Индустриална, Климент Охридски, Крайречна, Лилия, Малина, Местност Караболюка, Миньор, Никола Малашевски, Отец Паисий, Пейо К. Яворов, ПИрин, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Тишина, Тп Помпена Станция На Тец Б.Дол, Труд, Хаджи Димитър, Чаталджа, Яворов

На 17.08.2018   г. /11:30 – 12:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Дупница:   I,Кв.124 Ж.П Гара, Антим I, Антон Страшимиров, Аракчийски Мост, Бистрица, Васил Левски, Велико Търново, Втори Януари, Възход, Генерал Владимир Вазов, Георги Икономов, Гр. Дупница, УПИ V, Кв.191, Доктор Сапунджиев, Дунав, Жп Гара Приемна, Крайречна, Кресна, Любен Каравелов, Македония, Местност Курт Дере, Мир, Никола Малашевски, Опълченска, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Площад Независимост, Прогона, Раковска, РодоПИ, Руен, Свети Иван Рилски, Свобода, СкоПИе, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Тракия, Тютюнева Долина, УПИ II – 449, Кв.1911, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Чаталджа, Шейново, Южен

На 17.08.2018   г. /11:30 – 14:00 ч./ –  Дупница:   Прогона

На 17.08.2018   г. /14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Джерман:   207635051294

На 17.08.2018   г. /14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница:   68789.173.5, №1624, Алеко, Аракчийски Мост, Балановска Пътека, Васил Левски, Индустриална, Комитска, М. Гурдево, Местност Балановски Рид, Местност Гурдево, Местност Караболюка, Местност Разсадника, Никола Малашевски, Патрики Сандев, Пътен Възел Дупница Юг, Разметаница, Скакавица, Труд, Хан Кубрат

На 17.08.2018   г. /14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  ПИперево:   Мтп Шивашки Цех, С. ПИперево, Общ. Дупница

На 17.08.2018   г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Джерман

На 17.08.2018   г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   Аракчийски Мост, Разметаница

Община Кочериново

На 13.08.2018   г. /10:00 – 15:00 ч.; 11:00 – 13:00 ч./   На 14.08.2018   г. /10:00 – 15:00 ч.; 11:00 – 13:00 ч./   На 15.08.2018   г. /10:00 – 15:00 ч./   На 16.08.2018   г. /10:00 – 15:00 ч./   На 17.08.2018   г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Фролош

Община Кюстендил

На 13.08.2018   г. /08:45 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /08:45 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /08:45 – 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /08:45 – 16:00 ч./   На 17.08.2018   г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Гърляно:   Махала Реката

На 13.08.2018   г. /09:45 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч.; 09:45 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /09:45 – 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:45 – 16:00 ч.; 12:00 – 13:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:45 – 16:00 ч./ –  Драгойчинци:   Мах.Богданова, Мах.Бозкина, Мах.Гигина, Мах.Гигинци, Мах.Градско Ливаде, Мах.Дайчова, Мах.Деяница, Мах.Джикаре, Мах.Дълги Лом, Мах.Дърнелци, Мах.Зеинци, Мах.Злондон, Мах.Корита, Мах.Куркина, Мах.Малка Падина, Мах.Митарци, Мах.Пейчинова, Мах.Село, Мах.Средно Осое, Мах.Чорбаджийска, Мах.Ширилова

На 13.08.2018   г. /09:45 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч.; 09:45 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /09:45 – 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:45 – 16:00 ч.; 12:00 – 13:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:45 – 16:00 ч./ –  Побит Камък, Общ. Трекляно:   Махала Возчукар, Махала Джокинци, Махала Село

На 13.08.2018   г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Кюстендил:   Александър Стамболийски, Антим I, Асен Суичмезов, Бабуна, Батак, Беласица, Бурин Дол, Васил Априлов, Велбъжд, Веслец, Виница, Вит, Генерал Заимов, Георги Друмохарски, Герена, Голак, Гороцветна, Граф Игнатиев, Гургулят, Елин Пелин, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Ильо Войвода, Йордан Митрев, Кадин Мост, Камчия, Константин Николов, Костадин Поппандов, Кукуш, Марин Дринов, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка, Местност Чифутски Дол, Морава, Овощарска, Опълченска, Парижка Комуна, Перущица, ПИрин, ПИянец, Първи Май, Радецки, Радослав Нотев, Самуил, Седемнадесети Януари, Софроний, Стара Планина, Струма, Трифон Стефанов, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хижата, Хисарлъка, Цар Борис 1-Ви, Цар Освободител, Юстиниян, Яне Сандански

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Бобешино

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Горно Уйно

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Гурбановци

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Гюешево:   000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо Войвода, Кирил И Методий, Комсомолска, Махала Богданица, Махала Борнарска, Махала Гарище, Махала Димирци, Махала Зарева, Махала Рекалска, Махала Тонева, Махала Центъра, Махала Цървенджийска, Махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Долно Село:   М.Планиница, Махала Бистрица, Махала Буковска, Махала Дяволска, Махала Каймаканска, Махала Кошарелска, Махала Логовска, Махала Малиновска, Махала ПИщилци, Махала Превалец, Махала Ридарци, Махала Салакунска, Махала Транчовска, Махала Чукарска, Махала Шаламанци

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Долно Уйно:   Махала Олтоманци

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Ивановци, Общ. Кюстендил

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Каменичка Скакавица:   Васил Левски, Здравец, Каменица, Махала Дудевска, Махала ПИлищарска, Махала Чакмаджийска, Махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Коприва

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Кутугерци

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Кършалево

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Ломница, Общ. Кюстендил:   Махала Анина, Махала Батина, Махала Богойна, Махала Грамаче, Махала Джурина, Махала Донина, Махала Милоорниче, Махала Плавнище, Махала Попов Дол, Махала Прекендачка, Махала Равно Буче, Махала Щърбец

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Мазарачево:   Махала Безбелинци, Махала Модро Поле, Махала Тренките, Махала Черна Река

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Преколница:   Махала Байковска, Махала Вароша, Махала Делевска, Махала Карадачка, Махала Османци, Махала Прапорска, Махала Ридарска, Махала Сливарска, Махала Тупандийска, Махала Чукойска

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Раненци:   Людмила Живкова, Махала Боровска, Махала Велиновска, Махала Димовска, Махала Друмлийска, Махала Кривошийска, Махала Лехчанска, Махала Мечкарска, Махала Реджовска, Махала Славевска, Махала Стругарска, Махала Центъра, Махала Шляпарска

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Церовица:   Махала Бело Камене

На 14.08.2018   г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Чудинци

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Драговищица, Общ. Кюстендил:   Акация, Априлско Въстание, Асен Златаров, Атанас Достин, Бреза, Брест, Генерал Савойски, Георги Григоров Фарадей, Девети Септември, Димитър Каляшки, Земен, Искра, Кирил И Методий, Лале, Липа, Места, Местност Перивол, Местност Ямборано, Младост, Опълченска, Охрид, Преслав, Рила, Руен, Славчо Темкин, Спартак, Спортист, Стоян Лудев, Черница

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Брест, Общ. Трекляно:   Махала Беловци, Махала Знеполци, Махала Казаците, Махала Песяк, Махала Селото, Махала Янкова

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Бъзовица:   Махала Врътина, Махала Георгина, Махала Говедарници, Махала Димина, Махала Дънкова, Махала Кюлина, Махала Реката

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Горановци, Общ. Кюстендил:   Махала Оспротива

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Горни Коритен:   Махала Богдановци, Махала Григоринци, Махала Джуркинци, Махала Лиярска, Махала Лозановци, Махала Любенова, Махала Мъзгарска, Махала Пауновци, Махала Петкова, Махала Попова, Махала Ралоква, Махала Расова, Махала Спасановци, Махала Цонева

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Горно Кобиле:   Махала Бучлинци, Махала Пешина, Махала Селото

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Горно Уйно:   Махала Амиджина, Махала Брестов Дол, Махала Джалевица, Махала Дръндевци, Махала Дудевска, Махала Момчилова, Махала Панагонова, Махала Цървеличка

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Добри Дол, Общ. Трекляно:   Махала Ашковци, Махала Вучковци, Махала Герасимци, Махала Горчовци, Махала Гълъбовци, Махала Джуровци, Махала Дръндевци, Махала Дълбоки Дол, Махала Зеленковци, Махала Златковци, Махала Мутевци, Махала Наковци, Махала Ората, Махала Пращенци, Махала Сръбиновци, Махала Татарци, Махала Центъра, Махала Шуме

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Долни Коритен:   Махала Витанова, Махала Витановци, Махала Гелева, Махала Деянова, Махала Джонева, Махала Димова, Махала Дроньова, Махала Китанова, Махала Клубарска, Махала Кьосакова, Махала Манчова, Махала Петкова, Махала Портарска, Махала Хановете, Махала Чомарска

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Долно Кобиле:   Махала Аврамци, Махала Диневци, Махала Ковачевци, Махала Козарник, Махала Кошарци, Махала Момчиловци, Махала Пладнище, Махала Станчевци, Махала Станчовци, Махала Училището

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Долно Уйно:   Махала Дедо Ненова, Махала Корнец, Махала Моралийска, Махала Олтоманци, Махала Райкова, Махала Славкова, Махала Чурица, Махала Янковска

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Злогош:   Долна Махала, Махала Гергиновци, Махала Горни Шушнярци, Махала Долни Шушнярци, Махала Клен, Махала Кориярци, Махала Лазина, Махала Лалина Падина, Махала Мушикарци, Махала Плава Круша, Махала Селото, Махала Чиринци

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Киселица:   Махала Богданинци, Махала Буцалевци, Махала Вучковци, Махала Гелчинци, Махала Кадинци, Махала Търница

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Метохия:   Долна Махала, Махала Баздрике, Махала Бургяре, Махала Владимировци, Махала Матеина, Махала Осояре, Махала Пауновци

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Полетинци

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Средорек, Общ. Трекляно:   Махала Бекярска, Махала Джониловци, Махала Драгльовци, Махала Дренярска, Махала Клинчарци, Махала Неделкьова, Махала Павлева, Махала Пашина, Махала Петрева, Махала Центъра, Махала Явор, Махала Янина, Местностдупни Камък

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Сушица, Общ. Трекляно:   Махала Варни Дол, Махала Камберска, Махала Прогона, Махала Раздолци, Махала Реката, Махала Старо Село, Махала Ханове, Махала Чешмата, Махала Чифлика, Махала Шавар

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Трекляно:   Махала Центъра

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Уши:   030001 М. Под Пътя, Махала Вучарник, Махала Горно Велковци, Махала Долно Велковци, Махала Златанова, Махала Знеполци, Махала Калеинци, Махала Кошарци, Махала Николина, Махала Николинци, Махала Самарджийска, Махала Спасевска

На 14.08.2018   г. /09:30 – 11:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Чешлянци:   Махала Бара, Махала Вишурци, Махала Милчаци, Махала Орница, Махала Реката, Махала Стопански Двор, Махала Ябуковица, Махала Ясикаре

На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Драговищица, Общ. Кюстендил:   V-908,Кв.61, Акация, Априлско Въстание, Асен Златаров, Асен И Петър, Атанас Достин, Бреза, Брест, Генерал Савойски, Георги Григоров Фарадей, Георги Григоров Фарадей, Гладстон, Девети Септември, Девети Септември, Димитър Каляшки, Еделвайс, Земен, Земен, Изгрев, Искра, Камчия, Кирил И Методий, Кокиче, Лале, Липа, Места, Местност Перивол, Местност Перивол, Местност Ямборано, Младост, Никола Вапцаров, Нов Живот, Оборище, Опълченска, Орлица, Осогово, Охрид, Петър Берон, Преслав, Преслав, Рила, Рила, Руен, Синчец, Славчо Темкин, Славчо Темкин, Спартак, Спортист, Стоян Лудев, Тинтява, Чаталджа, Череша, Черница, Шейново, Шести Септември, Ягода

На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Блатец, Общ. Кюстендил:   Махала Граньова

На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Дождевица

На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Дупница:   324+460 До 324+840

На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Кюстендил:   Соволска

На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Лисец, Общ. Кюстендил:   000520

На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Мазарачево:   Махала Боровица, Махала Валявица, Махала Маренска

На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Радловци

На 16.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Соволяно:   Александър Стамболийски, Антон Иванов, Бистрица, Божур, Васил Левски, Вихрен, Владимир Поп Томов, Възход, Георги Кирков, Георги С. Раковски, Девети Септември, Здравец, Иглика, Китка, Кокиче, Комсомолска, Лале, Любен Каравелов, Любен ХараламПИев, Любикова, Местност Белуток, Местност Брегове, Местност Долбин, Местност Модро Поле, Минзухар, Младост, Незабравка, Осогово, ПИонер, Победа, Райко Даскалов, Рила, Руен, Съборището, Теменуга, Хан Омуртаг, Христо Божички, Христо Ботев, Цар Симеон, Череша, Ябълка

На 16.08.2018   г. /13:00 – 14:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Кюстендил:   Мбал Кюстендил

На 16.08.2018   г. /13:00 – 14:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил:   Антим I, Асен Суичмезов, Бабуна, Батак, Беласица, Бурин Дол, Васил Априлов, Велбъжд, Веслец, Виница, Вит, Генерал Заимов, Георги Друмохарски, Герена, Голак, Гороцветна, Граф Игнатиев, Гургулят, Елин Пелин, Иларион Ловчански, Ильо Войвода, Йордан Митрев, Кадин Мост, Камчия, Константин Николов, Костадин Поппандов, Кукуш, Марин Дринов, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка, Местност Чифутски Дол, Морава, Овощарска, Опълченска, Парижка Комуна, Перущица, ПИрин, ПИянец, Първи Май, Радецки, Радослав Нотев, Самуил, Седемнадесети Януари, Софроний, Стара Планина, Струма, Трифон Стефанов, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хижата, Хисарлъка, Цар Борис 1-Ви, Цар Освободител, Юстиниян, Яне Сандански

На 16.08.2018   г. /13:00 – 16:00 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Кюстендил:   Болница

На 17.08.2018   г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Горна Брестница

На 17.08.2018   г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Драговищица, Общ. Кюстендил:   V-908,Кв.61, Асен И Петър, Георги Григоров Фарадей, Гладстон, Девети Септември, Еделвайс, Земен, Изгрев, Камчия, Кокиче, Местност Перивол, Никола Вапцаров, Нов Живот, Оборище, Орлица, Осогово, Петър Берон, Преслав, Рила, Синчец, Славчо Темкин, Тинтява, Чаталджа, Череша, Шейново, Шести Септември, Ягода

На 17.08.2018   г. /11:00 – 12:30 ч./ –  Жиленци:   Местност Разкръсие, Над Погребите

На 17.08.2018   г. /11:00 – 12:30 ч./ –  Кюстендил:   Гюешевско Шосе, Местност Влахов Дол, Местност Динката

На 17.08.2018   г. /11:00 – 12:30 ч./ –  Лозно:   Местност Стрелбището

На 17.08.2018   г. /12:30 – 14:30 ч./ –  Кюстендил:   Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка

На 17.08.2018   г. /12:30 – 14:30 ч./ –  Слокощица:   Бачо Киро, Васил Левски, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Елин Пелин, Искър, Кубрат, Марин Дринов, Местност Саманли Баир, Мусала, Пробуда, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 17.08.2018   г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил:   Местност Ръжеве, Местност Хисарлъка

Община Рила

На 13.08.2018   г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Бараково:   Александър Стамболийски, Беласица, В.Везенков, Вела Пеева, Дружба, К.Лазаров, Крайречна, Лазар Везенков, Люлин, Местност До Кантона, Митко Палаузов, Рила, Септемврийска, УПИ-VI-27,Кв.100

На 13.08.2018   г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Кочериново:   408 По Плана На Гр. Кочериново, VII-372, Кв.4, XVI-1390, Аврора, Антон Иванов, Баба Люба, Бачо Киро, Биньо Иванов, Бончук, Братя Костови, Братя Пандурски, Бреза, Брянски Лес, Бузлуджа, В.Везенков, В.Вретенарски, Витоша, Владимир Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Детелина, Димитър Благоев, Димчо Дебелянов, Дунав, Дъбо, Жельо Демиревски, Заводска, Зоя Космодамянская, Иван Вазов, Искър, Калин, Камчия, Кв.38, УПИ XxII-1384, Климент Готвалд, Климент Охридски, Кокиче, Комсомолска, Крашево, Левски, Любен Каравелов, М.Бангоев, М.Преображенски, Малчика, Места, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Олга Стоянова, Осогово, Пеньо Пенев, Пушкин, Път 107, РодоПИ, Свети Иван Рилски, Свилен Русев, Септемврийска, Сотир Карпудски, Спартак, Спортист, Средна Гора, Странджа, Сураж, Тинтява, Толбухин, Тракия, Трети Март, УПИ – VII ,Кв.40, УПИ 14, Кв. 38, УПИ Iv 1397, УПИ Х-1386, Кв.94, УПИ ХVI-1390,Кв.94, УПИ ХVIII-1396, Кв.88, УПИ-IIі-1397 Кв.89, УПИ-Хіv-1395,Кв.88, Фридрих Енгелс, Х-301,Кв.31, ХII-1390, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Христо Сокола, Църквището, Чайка, Чапаев, Шипка, Юри Гагарин, Яворов, Ятак

На 13.08.2018   г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Рила:   Александър Стамболийски, Васил Демиревски, Васил Начев, Васил Христов, Георги Кирков, Димитър Благоев, Княз Борис I, Медник, Орлица, Петко Войвода, Петко Д.Петков, Планинска, Първи Май, Рилски Езера, Роза, Света Петка, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Спортела, Трети Гвардейски Полк, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Сокола, Цар Асен И Петър, Цар Калоян, Цар Симеон

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Кочериново:   Свети Иван Рилски, Стопански Двор

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Рила:   62671.500.2, Аверки Попстоянов, Аврам Стоянов, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Бор, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Начев, Възрожденска, Георги Бенковски, Даскал Димитрий, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Доктор Стойчев, Еделвайс, Ела, Здравец, Иван Вазов, Иван Димитров, Иван Ризов, Ильо Войвода, Кирил И Методий, Кокиче, Крайречна, Любен Каравелов, Майстор Алекси, Макаренко, Манастирска, Методи Македонски, Мусала, Начо Величков, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Опълченска, Отец Паисий, Петко Войвода, Петко Д.Петков, Погар, Подгорица, Първи Май, Райна Княгиня, Раковска, Рилица, Рилска Долина, Рилски Езера, Света Варвара, Света Петка, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Септемврийска, Симеон Пандурски, Спортела, Спротива, Стопански Двор, Страхил Войвода, Тинтява, Трети Гвардейски Полк, УПИ II-1506,Кв.111, Хаджи АгаПИ, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Жлябинков, Христо Смирненски, Цар Асен И Петър, Цар Иван Асен II, Цар Самуил, Царев Връх, Чавдар Войвода, Черковна, Шипка, Щерю Войвода, Щиплията, Юри Гагарин, Яворов

Община Сапарева Баня

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ресилово:   Акация, Александър Стамболийски, Асаница, Васил Левски, Верила, Еделвайс, Захари Зограф, Иван Рилски, Иглика, Калоян, Красна Поляна, Лаката, Любен Каравелов, Омуртаг, Плиска, Рила, Роза, Севрия, Синчец, Софроний, Стефан Караджа, Теменужка, Трети Март, Хан Аспарух, Цар Самуил, Цар Симеон, Яворов, Янтра

На 14.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ресилово:   Акация, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Асаница, Асаница, Васил Левски, Верила, Волов, Горица, Джерман, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Захари Зограф, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Иглика, Индже Войвода, Калоян, Калоян, Красна Поляна, Лаката, Липа, Любен Каравелов, Омуртаг, Омуртаг, Павлеви Ливади, Плиска, Рила, Роза, Севрия, Синчец, Синчец, Софроний, Спартак, Стефан Караджа, Теменужка, Трети Март, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Яворов, Янтра

На 14.08.2018   г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Сапарева Баня:   Стопански Двор

На 14.08.2018   г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Сапарево:   045132, Венелин, Стопански Двор

На 15.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ресилово:   Александър Стамболийски, Асаница, Бачо Киро, Борчета, Волов, Гагарин, Горица, Джерман, Димчо Дебелянов, Захари Зограф, Иван Вазов, Иглика, Индже Войвода, Калоян, Липа, Омуртаг, Отец Паисий, Павлеви Ливади, Рила, Синчец, Синчец, Спартак, Стадиона, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Шумата, Яворов

На 15.08.2018   г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Сапарево:   Бузлуджа, Венелин, Найден Дринов, Паисий, Седемте Рилски Езера, Стопански Двор, Струма, Тодор Влайков

На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ресилово:   100005, Бачо Киро, Бачо Киро, Борчета, Вария, Гагарин, Гагарин, Захари Зограф, Иван Рилски, Отец Паисий, Отец Паисий, Раковски, Рила, Синчец, Синчец, Спартак, Стадиона, Стопански Двор, Хiv-11,Кв.5, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Самуил, Шипка, Шумата, Яворов

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP