Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 август17 август 2018   г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Видрица:   Видрица, Парцел VII-94в, Кв.17

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:15 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Гигинци:   УПИ Хіv-219, Кв.22

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Банище

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Бегуновци

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Беренде, Общ. Земен

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезник:   МтпРъждавец

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезнишки Извор

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Велиново

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Габровдол

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Горна Секирна:   Местн.Валога

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Душинци

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Кошарево

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Милкьовци

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Непразненци

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Режанци

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Садовик

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Станьовци

На 14.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Долна Секирна:   МтпД.Секирна

На 14.08.2018   г. /09:00 – 12:15 ч./ –  Брезник:   Ангел Коцелянов, Владо Радославов, Изгрев, Нов Живот, Октомври, Разцвет, Сливница, Чайка, Шейново, Ясна Поляна

На 14.08.2018   г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ерул

На 14.08.2018   г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Брезник:   Александър Филипов, Владо Захариев, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Яне Сандански

На 15.08.2018   г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 15.08.2018   г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ Іv-105, Кв.40

На 15.08.2018   г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Селищен Дол

На 15.08.2018   г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 15.08.2018   г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  СоПИца

На 15.08.2018   г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 15.08.2018   г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/   На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ноевци

На 15.08.2018   г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Бабица:   С.Бабица

На 15.08.2018   г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Брезник:   06286.502.39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, Извън Регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка

На 15.08.2018   г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Гоз:   П-Л Хіv-110, Кв.13

На 17.08.2018   г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Гърло:   Общ.Брезник

Община Перник

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:30 ч. По Искане На „ЕСО“ ЕАД/ –  Перник:   Кристал Блокове, Подстанция Кракра

На 13.08.2018   г. /08:45 – 09:30 ч.; 08:45 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ –  Перник:   Асен Златаров, Бенковска, Васил Левски, Кракра Пернишки, Миньор, Отец Паисий, Петко Каравелов, Раковска, Раковски

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Богданов Дол:   Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Извор, Китка, Княз Борис I, Любен Каравелов, Отец Паисий, Петър Берон, Стара Планина, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон

На 13.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   ПИ 000307, Находище Студена,  ПИ 000307, Находище Студена, Ален Мак, Ален Мак, Голо Бърдо, Голо Бърдо, Землище Мктп Щрабаг, Землище Мктп Щрабаг, Извън Регулация С.Студена Кариера, Извън Регулация С.Студена Кариера

На 14.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Перник:   Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Благой Гебрев, Изток, Кадиевка, Клемент Готвалд, Луганск, Младен Стоянов, Младен Стоянов Кв.63 Парцел, Мошино, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 14.08.2018   г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Кладница:   Акация, Брезите, Валого, Волга, Доброволец, Дончо Ватах, Здравец, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Матница, Мирковица, Пладнище, Разкръске, Суха Кладница, Ххх-1257 Кв.68, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка

На 14.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник:   С. Люлин, М. Чокладиновец

На 14.08.2018   г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   21-ва, Арх. Йордан Миланов, Благой Гебрев, Варшава, Владимир Комаров, Двадесет И Втора, Двадесет И Трета, Жк. Тева, ПИ 725.25, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, Крали Марко, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки, Мах.Лалова, Мах.Чекърчийска, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Сергей Есенин, Силистра, Сини Вир, Съединение, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, Улан Батор, УПИ V-7050 Кв.118, Урса, Хавана, Ханой, Хемус, Цоф Бараки, Чернишевски, Юрий Гагарин

На 14.08.2018   г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Кладница:   Брезите, Брезовица, Гранит, Изгрев, Каменарска, Морена, Москва

На 15.08.2018   г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Мещица:   Адалберт Антонов, Александър Димитров, Георги Димитров, Елена Георгиева, Йорданка Николова, Лиляна Димитрова, Митко Палаузов, Пейо Яворов, Свилен Русев

На 15.08.2018   г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Мещица:   Александър Невски, Александър Стамболийски, Васил Левски, Велин Сърбов, Гоце Делчев, Димитър Каляшки, Иван Вазов, КаПИтан Петко Войвода, Станке Димитров, Ястребино

На 16.08.2018   г. /08:30 – 16:30 ч./   На 17.08.2018   г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник:   Георги Мамарчев, Димова Махала, Хумни Дол

На 16.08.2018   г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Перник:   Първи Май, Св.Св.Кирил И Методий, Твърди Ливади, Трети Март

На 16.08.2018   г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник:   V-614 Кв 59, Двадесет И Втора, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесета, Деветнадесета, Мах.Стакьовец И Манастира, Осемнадесета, Осма, Тридесета, Тринадесеста

На 17.08.2018   г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Батановци:   Иван Вазов, Илинден, Коста Тричков, Лозан Рангелов, Мах.Яшарска, Младост, Панайот Волов, Пчела, Св.Св.Кирил И Методий, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 17.08.2018   г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 15:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Боснек:   070008, 3-Ти Март, 558, Ален Мак, Божур, Бор, Борич, В.Левски, Витоша, Грамаге, Добри Дол, Духлата, Евлоги Агайн, Еделвайс, Жива Вода, Иван Вазов, Игличе, Извора, Йордан Йовков, Клен, Кокиче, Ладивец, Ливаге, Ловен Дом, Махала Влахова, Махала Джамбазка, Минзухар, Могиля, Момина Сълза, Н.Й.Вапцаров, Незабравка, Петрус, Ракита, Ранковица, С.Боснек, Славей, Стефан Караджа, Струма, УПИ І-536, Кв.43, Х.Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Яворов, Ясен

На 17.08.2018   г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Кладница:   IX-409, VIIі-29,Кв.18, Xi-29 Кв.18 Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел, Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп.Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище Делта Хил, София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява, УПИ II-35,Кв.17 Делта Хил, УПИ V||-Кв.20, УПИ XxIX-29,Кв.20 Делта Хил, УПИ IIі-21  Кв.20, УПИ-IX 29, ХvII-11010,11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Ххх-1257 Кв.68, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 17.08.2018   г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Рударци

На 17.08.2018   г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Еверест, Илинден, Ком, Магистрала, Мах.Язовира, Младост, Мусала, Пояс №1на Язовир Студена, Пролет, Рила, Сините Вълни, Черни Връх

На 17.08.2018   г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Рударци:   Бели Брег, Божур, Бор, Ген.Столетов, Гурко, Добрич, Дренов Дол, Захари Зограф, Иван Вазов, Йовчова, Кирил Пчелински, Кракра, Лопянска Гора, Мария Луиза, Москва, Никола Вапцаров, Опълченска, Отец Паисий, Презвитер Козма, Пчелинска, Рудничар, Св. Иван Рилски, Скобелев, Стримон, Темелко Ненков, УПИ І-1427 Кв.80б, Цветaна Живкова, Черни Връх

Община Радомир

На 13.08.2018   г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Егреците, УПИ Іx-1083,1084

На 13.08.2018   г. /09:15 – 13:00 ч./ –  Долни Раковец:   П-Л Іх-428, Кв.27

На 15.08.2018   г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Прибой

Община Трън

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън:   Вельо Стоянов, Владо Тричков, Петко Д. Петков, Хараламби Стоянов

На 15.08.2018   г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Глоговица

На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън:   Александър Стамболийски, Вельо Стоянов, Владо Тричков, Георги Димитров, Гочо ГоПИн, Денчо Знеполски, Петко Д. Петков, Хараламби Стоянов, Христо Ботев

На 17.08.2018   г. /08:45 – 16:15 ч.; 09:30 – 16:15 ч./ –  Лева Река

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP