Радослав Ревански

110 трайно безработни лица и хора в неравностойно положение от Белица са с шанс да си намерят работа, съобщиха от общинската администрация на кмета Радослав Ревански. Трайно безработните ще се обучават в професиите „Помощник в строителството“ – специалност „Основни и довършителни работи“, „Работник в озеленяването“ – специалност „Озеленяване и цветарство“, “Помощник пътен строител“ – специалност „Пътища, магистрали и съоръжения“. Другата група хора е привлечена в изпълнение на проект „Социално предприемачество без граници на територията на община Белица“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Хората от целевата група в рамките на една година ще има възможност за мотивационно обучение за подобряване на жизнения им стандарт, осигуряване на заетост, приобщаване към общността, както и възможност за активното им участие на пазара на труда и не на последно място даване на нов старт в живота им. След успешно приключване на обучението и по двете програми лицата ще получат сертификат и ще бъдат назначени на работа за период от една година.