Направихме пълна реконструкция на моста над р. Струма, санираме сградата на общината, ангажирани сме с проекта за Парка на предизвикателствата и изграждането на спортни площадки, но това не е за сметка на надлеза „Иван Вазов“

 

Община Перник е направила професионална конструктивна експертиза, има изградено становище за реконструкцията и за стабилизирането на надлеза „Иван Вазов“, която е на стойност 1 млн. лева. Проектът е внесен в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Това заяви кметът Вяра Церовска във връзка с инцидента в италианския град Генуа и състоянието на надлеза в Перник.

„Надявам се да успеем да набавим средства и да направим този надлез, който е възлов за Перник. На моста има ограничение, поставени са знаци за допустимия тонаж на превозните средства“, коментира кметът.

Преди две години е направено обследване на съоръжението и са констатирани проблеми. Надлезът е строен преди повече от 30 години и по него не са извършвани никакви конструктивни ремонти.

„Земетресението през 2012 година също даде сериозни отражения върху инфраструктурата в Община Перник. Считам обаче, че отговорността за тези съоръжения и за наблюдението на тези обекти, не само в Перник, но и в цялата страна, ще бъде добре да бъдат обобщени в специален регистър, такова е предложението и на министър председателя. Поради тази причина сме изготвили и едно писмо до Националното сдружение на общините. През настоящия мандат успяхме да направим пълна реконструкция и модернизация на моста над река Струма, строен през 1950 година. Той е изцяло обновен. Старата метална конструкция е подменена със стоманобетонна. Ширината на съоръжението е 9 метра, с две ленти за движение и тротоари за пешеходци от двете страни. Направена е пътна маркировка, монтирани са пътни знаци. Направени са и допълнителни парапети за безопасност“, посочи Вяра Церовска.

По думите на градоначалника, санирането на сградата, където се помещава общинската администрация, както и проекта за Парка на предизвикателствата, изграждането на спортни площадки и т.н., не са за сметка на надлеза „Иван Вазов“, както и за други обекти.

„Това са възможности, с които успяваме да подобряваме условията, където можем. Средствата са целеви и не могат да бъдат пренасочвани за други обекти и дейности. Санирането на сградата, в която се помещават 8 институции, е начин, чрез който ще променим облика на заобикалящото ни пространство и ще намалим разходите по енергопотребление, които са за сметка на данъкоплатците“, обясни още кметът Вяра Церовска.