Димитър Бръчков

Започва изграждането на нова клетка към депото за битови отпадъци на Петрич. Изградените три клетки към Депото за твърди битови отпадъци на община Петрич вече са с изчерпан капацитет. „Това поставя под угрозата на криза с боклука цялата община Петрич – града и всички населени места. Ние, като местна власт, следваше да реагираме своевременно, за да не допуснем това”, каза кметът Димитър Бъчков. Той поясни, че вече е факт договорът между община Петрич и ПУДООС за безвъзмездно финансиране. Фирмата, спечелила обществената поръчка за изграждане на Клетка 4, е Обединение „ДМ Строй” – гр. Хасково с управител Митко Костов при стойност 114 666,04 лв. Срокът за изпълнение на обекта е 180 дни. „Това практически означава, че Петрич няма да бъде в плен на криза, що се отнася до събиране и депониране на битовите отпадъци”, обяви кметът. Експлоатацията на клетка 4 ще извършва фирма „Тео Морис 2001”. Припомняме, че община Петрич има одобрено финансиране за около 10 млн. лв., които са за компостиращата инсталация и инсталация за предварителна обработка на отпадъци. Внедряването на същите ще намали обема на депонираните отпадъци, а при изграждането на новата Клетка 4 към депото и при наличието на тези инсталации животът на същата ще бъде удължен до 25 години. „Така смятам комплексно, че решаваме в дългосрочен план един важен проблем за община Петрич още преди същият да се е усетил от населението”, обобщи кметът Димитър Бръчков.

Please follow and like us: