Гинка Александрова

307 са подадените молби от родители на първолаци, които кандидатстват за еднократна парична помощ в дирекция „Социална помощ” в Петрич, съобщи директорът Гинка Александрова. Заявленията декларации се приемат в дирекцията до 15 октомври. Паричната помощ е в размер на 250 лева. Заявленията декларации се попълват при определени условия, на които родителите на първокласници трябва да отговарят, и са закачени на табло пред Дирекция „Социално подпомагане“, поясни Александрова. През учебната 2018/19 година първолаците в община Петрич са 409 по информация на директора на дирекция „Образование и култура към общината Нина Попова. Това е с над сто по-малко от предходната учебна година.

Венко Стефанов

Please follow and like us: