Зам.-кметът Надя Каратова: За една година общото изпълнение на данъчните приходи бележи ръст. Трябва да има промяна в Закона за местните данъци и такси

Община Кюстендил е била в добро и стабилно финансово състояние към края на 2017 година. Това отчете зам.-кметът на община Кюстендил Надя Каратова. Бюджетът през 2017 г. е бил 39 186 000 лв. През финансовата 2017 г. община Кюстендил е направила плащания по главници, лихви, такси, комисионни и други в общ размер на 1 780 519 лв.

„Отговаряме на изискванията на Закона за публичните финанси. Задълженията на общината за дълг и просрочени задължения са в граници, които позволяват на общината да работи спокойно и стабилно, да се развива в изпълнението на проекти като основна цел, да осъществява набелязаните цели за подкрепа за деца и възрастни – социални услуги и образование. Общината е осигурила около 30% от приходите по бюджета за година. При тази структура на собствените приходи оптималната сума, която може да събира общината всяка година, е около 10 000 000 лв. Трябва да има промяна в Закона за местните данъци и такси, с разширяване на приходните правомощия на общините”, каза Надя Каратова.

По думите й трябва да има промяна във видовете такси, в начина за определяне на някои от таксите, промяна в подхода за видовете данъци и преотстъпване на част от корпоративния данък или данъка върху доходи на физически лица.

„Това са искания на общините от много години насам, които поради една или друга причина все още не са удовлетворени. Това спира децентрализацията на местно ниво и развитието на общините, на регионите в частност. Общините продължават да получават допълнителни субсидии с инвестиционна цел, продължават да зависят изцяло от бюджета на държавата”, каза Надя Каратова.

По думите й за една година общото изпълнение на данъчните приходи бележи ръст. Данъкът за недвижими имоти е изпълнен по годишен план над 70%. При данъка върху превозните средства има годишен събран облог на 58%. Заложените общи приходи по бюджета за 2017 година са били 38 035 800 лева. Субсидиите и трансферите са били 22 216 4000 лева, а собствените приходи са заложени като 10 553 300 лева. За година време данъкът от придобиване на имущество е в размер на 441 000 лева, което показва, че на територията на община Кюстендил са реализирани сделки за над 22 млн. лева.

Значителна събираемост има при туристическия данък. Годишният план е преизпълнен с 9,6%. При патентния данък има преизпълнение с 30% от планираното. Разходите по бюджета на общината възлизат на 35 330 000 лева. 21 165 600 лева са похарчени за делегирани от държавата дейности.

„Впечатление прави размерът на дофинансирането, което се налага да правим за делегирани от държавата дейности. Размерът на дофинансирането се е увеличил с над 100 000 лева в сравнение с предходната година”, каза още Надя Каратова.

Общината е похарчила повече средства за социални услуги. 21 са социалните услуги, а общият капацитет е 3118 потребители. Към края на миналата година община Кюстендил е изпълнявала 12 европейски проекта на обща стойност 17 210 600 лв.