Марияна Вучова

Училището в Самоков НУ “Станислав Доспевски“  е готово да посрещне учениците. Ремонтните дейности вече са приключили, увери директорът  Камелия Асенова. Учебното заведение, в което ще се  обучават над  335 деца, ще влязат в обновени класни стаи , почистен училищен двор , а 72 са първокласниците, които ще влязат за първи в училище. Училищната програма за целодневната организация на учебния ден е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, а заетостта и ще бъде 97%, коментира директорът Асенова.

В школото работят  45 висококвалифицирани преподаватели с богат професионален опит.   В училището преподават хора, отдали на професията си над 20 години от живота си  и такива, които сега прекрачват прага на класната стая. Взаимното уважение и добрият  професионализъм създават обстановка за търсене и творчество в работата с учениците.

„През летния сезон в училището беше извършен основен ремонт на три стаи с ново оборудване, това са дирекция, учителска стая и стаята на педагогическия съветник. Подменена бе коридорна врата, със стъклопакет. Реализиран бе проекта по Национална програма „Осигуряване  на съвременно образователна среда“ модул- осигуряване на ученически шкафчета. Изработени са 348 шкафчета и монтирани от фирма „Самел Дизайн“, на която изказваме специална благодарност за прецизно извършената работа. Класните стаи са оборудвани с нови технологии , които отговарят на нуждите на съвременното образование. Училището вече разполага с интерактивни дъски , проектори , лаптопи- преносими. Изграден е и нов компютърен кабинет.  В училището има  УайФай мрежа и всеки учител има свободен и постоянен достъп до интернет. Училището работи и с платформата „Уча се“ . Новата учебна година ще стартира с електронни дневници., коментират от ръководството.“ За училището това е още един добър начин да изтъкне своите предимства и успехи и да е в постоянна връзка с родителите на децата, за решаване на текущите въпроси по обучението. Всеки родител или ученик може във всеки момент да провери текущите си оценки по всички предмети, отсъствията от часовете – извинени и неизвинени, забележки от преподавателите, седмичното си разписание, графика за контролните и класните работи. Електронният дневник може напълно да замести хартиените дневници, ученическите бележници и да се използва за множество допълнителни справки, които улесняват и родители, и учители.  Предстои обезпаразитяване на тревните площи и 24 часа ще бъде ограничен достъпа след третирането“

Вчера се включиха активно целия екип на школото начело с директорката Камелия Асенова, и се обединиха около идеята в почистването на  училището, училищния двор, както и тротоарите около училищния двор . „ Всички колеги , помощния  персонал,  прегърнаха идеята да почистим заедно училищния двор и тротоарните площи. Тъй като това е място, на което ежедневно ще се събират децата, ние решихме да направим тази инициатива и да направим ежедневните  преживявания  на децата по-приятни! Всички колеги заедно,  ръка за ръка  държим обучението на добро ниво“, коментира Асенова .

“ През летния сезон се извърши вътрешен ремонт на сградата, шпакловаха се стени, боядисваха се, постави се ламинат на някой от стаите, имахме нужда от  нови секционни шкафове, който вече са налице. На училищният плац са разчертани игри, които се използва за куп занимания.  Идеята е да превърнем двора в притегателно и любимо място на децата , с цел да играят повече на открито, а не да се задържат продължително време пред телефоните и таблетите“- споделят от школото.

Стана ясно, че вътрешните ремонтни дейности на сградата са извършени за сметка на школото , благодарение на строгата финансова дисциплина от страна на директорът Камелия Асенова. Предстои да бъде извършен основен ремонт на училищния двор по спечелен проект  на Община Самоков „Благоустрояване и изграждане на спортни площадки“.

 

 

1 коментар

Comments are closed.