Комисията по досиетата освети стотици сътрудници на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, които след 10 ноември 1989 г. досега са заемали или заемат ръководни постове в дружества, капиталът на които най-малко 50% е държавна собственост и се водят към Министерството на икономиката.

Става въпроса за членовете на управителни и надзорни органи на държавни дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества.

Сътрудниците са толкова многобройни, че Комисията е обявила данните са тях по азбучен ред само от А до К, включително, като идната седмица най-вероятно държавният орган ще излезе с второ, също така обемно решение за сътрудниците с имена от Л до Я.

Настоящата проверка (решение №2-1421 от 18 септември 2018 г.) е засегнала общо 1772 лица, които са били или са на ръководни постове във фирми към Министерството на икономиката.

От тях с установена принадлежност към тоталитарните комунистически служби са общо 203 души. От тях Комисията е обявила данните за 136 лица, а останалите 67 са починали и в тези случаи по закон информацията за тях не е публична.

От обявените 136 сътрудници 87 са били директори, управители или председатели на различни бордове. Останалите са членове на такива бордове.

Сайтът desebg.com ви предлага представителен списък именно на назначените ръководители в различни дружества към Министерството на икономиката, сътрудници на ДС или Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА. Прави впечатление, че техните назначения са ставали при всички правителства през прехода, включително и десни.

Директори, управители, председатели с принадлежност към комунистическите служби

 1.  Александър Киркор Хазаросян, управител на „ВЕРИЛА“ ЕООД (1991-1992, 1995 г.), изпълнителен директор (1995-1997);
  2.    Асен Георгиев Лазаров, председател на Съвета на директорите на „БУЛКОЛОР“ ЕАД, гр. Костенец от 01.04.1997 г. до 03.10.1997 г.;
  3.    Асен Иванов Богданов, временно управляващ на ДФ „ДЕОДАН“, гр. София от 27.11.1989 г.  до 27.04.1990 г., генерален директор от 27.04.1990 г. до 26.04.1994 г., управител от 26.04.1994 г. до 14.01.1997 г.;
  4.    Атанас Христов Каймакчиев, управител на „ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД, гр. Панагюрище от 23.03.2010 г. до 28.01.2011 г.;
  5.    Божидар Александров Янев, управител на „ГАЛВАНИПЛАСТ“, ЕООД, гр. Петрич от 14.11.1991 г. до 23.07.1996 г.;
  6.    Божидар Каменов Петров, председател на Съвета на директорите на „ЗИТ“ ЕАД, гр. София от 14.02.1995 г. до 21.03.1997 г.;
  7.    Бойчо Русев Ганев, председател на Съвета на директорите на „БИМА“ ЕАД, гр. Сливен от 02.10.1991 г. до 24.08.1993 г.;
  8.    Борис Симеонов Янков, председател на Съвета на директорите на „БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София от 28.03.1995 г. до 03.12.1996 г.;
  9.    Борис Стефанов Терпешев, председател на Съвета на директорите на „ВЕРЕЯ-СН“ ЕАД, гр. Стара Загора от 11.11.1996 г. до 22.11.1997 г.;
  10.    Борис Христов Димитров, председател на Съвета на директорите на „БИОЕКО“ ЕАД, гр. Варна от 12.06.1996 г. до 30.09.1997 г.;
  11.    Борислав Владимиров Лачев, временно управляващ на дъщерна фирма „ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА“, гр. Пловдив от 05.03.1991 г. до 14.06.1991 г., ръководител-директор от 14.06.1991 г. до 26.08.1993 г.;
  12.    Борислав Сарандев Сарандев, председател на Съвета на директорите на „ЕМОС“ ЕАД, гр. Ловеч от 29.12.1992 г. до 19.11.1997 г.;
  13.    Боян Георгиев Беков, изпълнителен директор на „ВИДАХИМ“ ЕАД, гр. Видин от 13.01.1997 г. до 19.01.1998 г.;
  14.    Валери Гроздев Гроздев, изпълнителен директор на „КИНТЕКС“ ЕАД, гр. София от 08.12.2016 г. до 07.07.2017 г.;
  15.    Васил Александров Болградов, изпълнителен директор на „ИСТО“ ЕАД, гр. Сливен от 17.06.1993 г. до 03.11.1994 г., изпълнителен директор от 24.10.1997 г. до 12.10.1998 г.;
  16.    Васил Венков Ангелов, изпълнителен директор на „ВЕЛПА -91“ ЕАД, гр. Стражица от 28.08.1991 г. до 02.12.1992 г.
  17.    Васил Иванов Илиев, управител на „ИЕХИТ“ ЕООД, гр. Пазарджик от 09.12.1991 г. до 07.04.1997 г.;
  18.    Васил Митев Щерев, изпълнителен директор на „АГРОБИОХИМ“ ЕАД, гр. Стара Загора от 09.12.1998 г. до 28.09.1999 г.;
  19.    Васил Стефанов Караиванов, изпълнителен директор на „БЪЛГАРСКА КОЖУХАРСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕАД, гр. София от 04.12.1991 г. до 17.10.2001 г.;
  20.    Васил Цветков Вълов, изпълнителен директор на „АНТИБИОТИК“ ЕАД, гр. Разград от 23.10.1991 г. до 15.07.1997 г.;
  21.    Велизар Иванов Горанов, изпълнителен директор на „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ ЕАД, гр. Вършец от 08.10.1993 г. до 07.12.1995 г.;
  22.    Вера Христова Ахундова, председател на Съвета на директорите на „АГРОПОЛИХИМ“ ЕАД, гр. Девня от 09.07.1993 г. до 07.09.1995 г.;
  23.    Вили Траянов Попов, председател на Съвета на директорите на „ЗОРА“ ЕАД, гр. Търговище от 27.09.1991 г. до 23.09.1997 г.;
  24.    Владимир Цонев Ботев, изпълнителен директор на „ИЗОТСЕРВИЗ“ ЕАД, гр. София от 09.01.1992 г. до 08.07.1993 г.;
  25.    Ганчо Стефанов Ганев, управител на „ГАБРОВНИЦА“ ЕООД, с. Горно Сахране от 15.12.1992 г. до 13.12.1995 г., изпълнителен директор от 13.12.1995 г. до 11.09.1996 г. и от 17.03.1997 г. до 04.10.1997 г.;
  26.    Георги Василев Георгиев, изпълнителен директор на „ЗАВОД ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК“ ЕАД, с. Чернево от 30.09.1996 г. до 27.09.2000 г.;
  27.    Георги Георгиев Попов, изпълнителен директор на „АВГУСТА МЕБЕЛ“ ЕАД, гр. Шумен от 22.09.1993 г. до 20.05.1997 г.;
  28.    Георги Динев Георгиев, председател на Съвета на директорите на „ВИПОМ“  ЕАД, гр. Видин от 01.08.1995 г. до 17.10.1997 г.;
  29.    Георги Методиев Георгиев, председател на Съвета на директорите на „АМАТИЦА“ ЕАД, гр. Ковачевци от 10.05.1996 г. до 11.02.1997 г.;
  30.    Георги Николов Ефтимов, председател на Съвета на директорите на „БРОНЗ ТМ“ ЕООД, гр. Долна Оряховица от 02.11.1995 г. до 23.04.1997 г.;
  31.    Георги Петров Кехайов, председател на Съвета на директорите на „ПОДГОРКА“ ЕАД („БРАВО“ АД), с. Коларово от 26.07.1996 г. до 13.09.1996 г.;
  32.    Георги Симеонов Големинов, управител на „БОР-ДП“ ЕООД, гр. Самоков от 14.10.1991 г. до 12.12.1995 г.;
  33.    Георги Христов Комитов, управител на „ВАКУУМНА ТЕХНИКА“ ЕООД, гр. Ямбол от 07.08.1992 г. до 02.09.1997 г.;
  34.    Георги Цветанов Цветанов, изпълнителен директор на „КИНТЕКС“ ЕАД, гр. София от 17.05.2013 г. до 14.06.2013 г. и от 08.09.2014 г. до 26.05.2015 г.;
  35.    Данко Тошев Дичев, управител на „БДИН-МЕБЕЛ“ ЕООД, гр. Видин от 17.08.1993 г. до 15.09.1993 г.;
  36.    Делчо Борисов Деянов, изпълнителен директор на „ИЗОМА“ ЕАД, гр. Русе от 04.05.1993 г. до 29.03.1999 г.;
  37.    Делчо Тодоров Чанаков, управител на „ЕЛПРОМ-ЕЗД“ ЕООД, гр. Харманли от 22.01.1992 г. до 11.03.1996 г., изпълнителен директор от 11.03.1996 г. до 17.10.1997 г.;
  38.    Денчо Денев Караиванов, изпълнителен директор на „БЪЛГАРСКА РОЗА – СЕВТОПОЛИС“ ЕАД, гр. Казанлък от 02.04.1997 г. до 10.01.1998 г.;
  39.    Димитър Александров Райчев, председател на Съвета на директорите на „БИОВЕТ“ ЕАД, гр. Пещера от 29.06.1995 г. до 20.05.1997 г.;
  40.    Димитър Атанасов Вълков, председател на Съвета на директорите на „ДРУЖБА-СТИЛ“ ЕАД, гр. Варна от 30.09.1993 г. до 01.09.1994 г.
  41.    Димитър Георгиев Ненов, управител на „АКУСТИЧНА ТЕХНИКА“ ЕООД, гр. София от 22.07.1993 г. до 26.07.1996 г., изпълнителен директор от 26.07.1996 г. до 28.05.1998 г.;
  42.    Димитър Иванов Кайраков, управител на „ЗММ-НОВА ЗАГОРА“ ЕООД, гр. Нова Загора от 25.11.1991 г. до 23.11.1995 г., изпълнителен директор от 23.11.1995 г. до 19.07.1997 г.;
  43.    Димитър Спасов Николов, председател на Съвета на директорите на „АНТРА“ ЕАД, гара Томпсън от 03.09.2007 г. до 03.01.2011 г.
  44.    Димитър Спасов Стефанов, управител на „ЕНЕРГО КАБЕЛ“ ЕООД, гр. София от 18.11.1992 г. до 20.12.1995 г., изпълнителен директор от 20.12.1995 г. до 05.09.1996 г.;
  45.    Димитър Христов Банковски, председател на Съвета на директорите на „ИНКОМС – ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ“ АД гр. Перник от 02.06.2003 г. до 23.07.2003 г.;
  46.    Димо Делев Марков, председател на Съвета на директорите на „ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ“ ЕАД, гр. София от 12.07.1996 г. до 27.06.1997 г.;
  47.    Димчо Петров Щерев, управител на „ИНКОМС-ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА И НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ“ ЕООД, гр. Шумен от 02.06.1993 г. до 27.12.1995 г.;
  48.    Динко Иванов Овчаров, председател на Съвета на директорите на „АГЛИКА“ ЕАД, гр. Твърдица от 23.07.1993 г. до 29.08.1997 г.;
  49.    Динко Тошев Динев, председател на Съвета на директорите на „СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград от 20.02.2002 г. до 16.12.2009 г.;
  50.    Дянко Стефанов Дянков, управител на „БАТОЙ-МП“ ЕАД, Батошево от 23.09.1991 г. до 07.04.1992 г. и от 03.07.1995 г. до 28.07.1995 г.;
  51.    Евдоким Димитров Петров, управител на „БДИН-МЕБЕЛ“ ЕООД, гр. Видин от 15.09.1993 г. до 25.03.1994 г.;
  52.    Евтим Любенов Минков, председател на Съвета на директорите на „КИНТЕКС“ ЕАД, гр. София от 21.04.1993 г. до 26.10.1995 г.;
  53.    Екатерин Борисов Цветков, изпълнителен директор на „ИНКОМС–ЕЛЕКТРОНИКА“, гр. София от 20.07.1994 г. до 22.04.97 г.;
  54.    Еленка Бонева Симеонова, председател на Съвета на директорите на „АХИНОРА“ ЕАД, гр. Исперих от 29.03.1996 г. до 03.06.1997 г.;
  55.    Ели Леон Анави, председател на Съвета на директорите на „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“ АД, гр. София от 10.02.2006 г. до 08.09.2006 г.;
  56.    Емануил Христов Николов, председател на Съвета на директорите на „ЗММ ПОБЕДА“ АД, гр. Сливен от 22.12.1997 г. до 25.10.2000 г.
  57.    Емил Владимиров Малинов, управител на „ЗГММ“ ЕООД, гр. Перник от 01.07.1992 г. до 03.06.1996 г., изпълнителен директор на „ЗГММ“ ЕАД, гр. Перник от 03.06.1996 г. до 09.09.1997 г.;
  58.    Ефтим Алексиев Сансиев, управител на „КОНСОЛИД КОМЕРС“ ЕООД, гр. София от 20.12.1996 г. до 21.05.1997 г.;
  59.    Живко Кирилов Сучев, управител на „ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ“ ЕООД, гр. Благоевград от 26.05.1992 г. до 22.03.1996 г., изпълнителен директор на „ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ“ ЕАД, гр. Благоевград от 22.03.1996 г. до 06.06.1997 г.;
  60.    Златко Нейков Златев, председател на Съвета на директорите на „БЕЛАСИЦА“ ЕАД, гр. Петрич от 05.05.1992 г. до 06.06.1997 г.;

  61.    Иван Андонов Коларов, управител на „ЗКД“ ЕООД, гр. Ивайловград от 18.10.1991 г. до 16.04.1992 г.;
  62.    Иван Георгиев Иванов, изпълнителен директор на „АГРОПОЛИХИМ“ ЕАД, гр. Девня от 09.07.1993 г. до 03.09.1997 г.;
  63.    Иван Димитров Иванов, изпълнителен директор на „ИММИ“ ЕАД, гр. София от 22.04.1996 г. до 10.07.1998 г.;
  64.    Иван Йонев Караиванов, управител на „ЕМКА“ ЕООД, гр. Севлиево от 10.10.1991 г. до 22.09.1992 г.;
  65.    Иван Йонков Петков, управител на „ЕМКА“ ЕООД, гр. Севлиево от 22.09.1992 г. до 05.09.1995 г.;
  66.    Иван Йорданов Михайлов, председател на Съвета на директорите на „БЪДЕЩНОСТ“ ЕАД, гр. Чирпан от 09.10.1991 г. до 09.05.1994 г.;
  67.    Иван Манев Белчев, председател на Съвета на директорите на „ВИТОША-47“ ЕАД, гр. София от 20.05.1996 г. до 15.07.1997 г.,
  68.    председател на Съвета на директорите на „ДИНАМИКА“ АД, гр. Кубрат от 17.03.1999 г. до 17.03.2000 г.;
  69.    Иван Минев Нойков, управител на „ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД, гр. Стара Загора от 20.11.1991 г. до 30.06.2010 г.;
  70.    Иван Пеев Каров, временно управляващ на ДФ „ВЪЗХОД“, гр. Девин от 28.05.1991 г. до 08.06.1993 г.;
  71.    Иван Пенчев Пищялов, управител на „ЕЛПРОМ-ЗЕД“ ЕООД, гр. Пловдив от 20.11.1992 г. до 07.12.1995 г.;
  72.    Иван Петров Батаклиев, изпълнителен директор на „БИОВЕТ“ АД от 20.05.1997 г. до 09.06.2000 г.;
  73.    Иван Петров Копаранов, управител на „АГРОПОЛИХИМ“ ЕООД, гр. Девня от 05.09.1991 г. до 09.07.1993 г.;
  74.    Иван Спасов Дичевски, временен ръководител на „ВИТЕКС-ТРОЯН“ ЕАД, гр. Троян от 11.11.1991 г. до 07.06.1994 г., изпълнителен директор от 07.06.1994 г. до 12.09.1997 г.;
  75.    Иван Стефанов Цацов, изпълнителен директор на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гара Томпсън от 05.03.2015 г. до 12.01.2016 г.;
  76.    Илия Цветанов Георгиев, управител на „ЗИИУ БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД, гр. Благоевград от 1991 г. до 20.04.1993 г.;
  77.    Йордан Тодоров Казаков, изпълнителен директор на „СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА-РУСЕ“ ЕАД, гр. Русе от 05.05.1995 г. до 01.04.1998 г. и от 29.12.2001 г. до 17.03.2003 г.;
  78.    Калин Василев Каров, изпълнителен директор на „ИНКОМС – ИРЕТ“ АД, гр. София от 18.08.1998 г. до 09.10.2000 г.;
  79.    Кирил Андреев Баев, временен ръководител на Акционерна фирма „БАЛКАН-ЛОВЕЧ“, гр. Ловеч от 21.06.1991 г. до 15.08.1991 г., изпълнителен директор от 15.08.1991 г. до 17.03.1994 г.;
  80.    Кирил Любенов Боянов, управител на „ИПАКТ“ ЕООД, гр. София от 21.10.1991 г. до 11.03.1993 г.;
  81.    Кичка Тодорова Попова, управител на „АДАРА“ ЕООД, гр. Малко Търново от 26.06.1992 г. до 26.06.1996 г., изпълнителен директор от 26.06.1996 г. до 15.08.1997 г.;
  82.    Кольо Василев Колев, управител на „ЗММ-ИММ-СЛИВЕН“ ЕООД, гр. Сливен от 17.01.1992 г. до 01.04.1996 г., изпълнителен директор от 01.04.1996 г. до 06.06.1997 г.;
  83.    Константин Борисов Тричков, председател на Съвета на директорите на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ ЕАД, с. Мирково от 25.06.1997 г. до 22.12.1999 г.;
  84.    Константин Цветков Поптодоров, изпълнителен директор на „ИНТЕРКВАРЦ“ ЕАД, гр. София от 11.03.1998 г. до 08.02.2002 г.;
  85.    Красимир Динков Коев, управител на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ“ ЕООД, гр. София от 01.08.2008 г. до 26.01.2009 г.;
  86.    Красимир Павлов Георгиев, председател на Съвета на директорите на „ДИНАМО-СЛ“ АД, гр. Сливен от 17.06.1997 г. до 17.10.1997 г.;
  87.    Кяшиф Ахмед Кяшиф, управител на „ДЖЕБЕЛ“ ЕООД, гр. Джебел от 20.10.1993 г. до 02.08.1996 г.