Община Разлог тържествено открива обновената многофамилна жилищна сграда на ул. „Цар Иван Асен II“ бл. 2. Това ще стане на 25.09.2018 г. (вторник) от 11.30 ч. с  официална церемония „Рязане на лента” по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – трета група” (СС „Розовия блок“ – ул. „Изворите“ 99, СС „Блок Александър Стамболийски“ – ул. „Александър Стамболийски“ 86, СС „Военния Блок“ – ул. „Цар Иван Асен II бл. 2“, СС „Мехомия“ – ул. „Иконом Никола Ангелов бл. 1“, СС „Надежда блок 4“ – ул. „Иконом Никола Ангелов бл. 4“)”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0118-C02.

Общата стойност на проекта е 1 266 942.49 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 1 076 901.12 лева и националното съфинансиране е 190 041.37 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По проекта се изпълняват строително-монтажни работи на пет блока, които включват цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под. Освен тези мерки в изпълнение по проекта се осигурява достъпна среда за хора с неравностойно положение.

Основната цел на проекта е постигане и гарантиране на устойчив растеж на град Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. С реализирането на проекта ще се облагодетелстват 242 души, това са хората живеещи и ползващи многофамилните жилищни сгради по проекта.

Приложените мерки за енергийна ефективност ще доведат до подобряване качеството на въздуха, намаляване на емисиите на парниковите газове, постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия, осигурена рентабилна експлоатация и удължаване живота на сградата.