Ръководството на ЮЗУ събира на едно място комисар Явор Колев, Георги Апостолов, Деян Благоев и Радиона Никова, които ще разкрият последните тенденции в онлайн опасностите

 

Чували ли сте за Дарк Уеб? А за играта „Син кит“? Как педофилите се сприятеляват с деца онлайн? Как онлайн тормозът се отразява на психиката на децата? Как технологиите влияят на учебния процес?

Комисар Явор Колев – началник дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП

Разпознават ли децата истинските от фалшивите новини? Това са въпроси, които са актуални за всяко съвременно дете и неговите родители. До 7-годишна възраст повече от 50% от децата вече са в интернет. А родителите им не знаят какво точно правят там. Никой не ги обучава как да се пазят и не ги подготвя за рисковете. Освен това все по-често децата са със смартфоните си в клас, притесняват учителите и смущават учебния процес. Все повече директори се оплакват от този феномен. А учителите не са обучени, така че да са в крак с новите технологии и онлайн заплахите. С цел повишаване знанията на своите студенти, преподаватели, както и на всички учители и родители от района, Югозападният университет „Неофит Рилски“ организира лекция дискусия на тема „Децата онлайн – рискове и опасности“.

Ръководството на университета събира на едно място едни от най-компетентните по темата специалисти в България: комисар Явор Колев – началник дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП – МВР, г-н Георги Апостолов – координатор на Националния център за безопасен интернет, г-н Деян Благоев – специалист по онлайн защита на деца и г-жа Радиона Никова – представител на Държавната агенция за закрила на детето, които ще запознаят присъстващите с последните тенденции в онлайн опасностите и как могат да се предпазят децата.

Георги Апостолов – координатор на Националния център за безопасен интернет

Събитието ще се проведе на 13.11.2018 г. (вторник) от 14,00 ч. в Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и е отворено за всички студенти, преподаватели, родители, учители и ученици.

„Всяка година повече от 500 студенти завършват педагогически и здравни специалности в университета и нашата философия е те да са подготвени на най-високо ниво и да могат да посрещнат нуждите и проблемите на децата, които предстои да обучават, най-вече във виртуалния свят на интернет. Освен решаването на проблемите, свързани с националната ни киберсигурност, все повече се разпространява и електронната зависимост сред подрастващите, което се превръща в световен проблем за опазването на общественото здраве и здравето на всяко едно дете. Родители, учители, здравни специалисти, психолози са изправени пред огромно предизвикателство, в бурно развиващата се интернет индустрия да изследват и оценят своевременно рисковете за здравето на младите и тяхното естествено личностно развитие. Мисията на ръководството на Югозападния университет „Неофит Рилски“ е това да е началото на много срещи и обучения, които да повишат знанията на преподаватели и студенти, както и да повишат обществената осведоменост по темите, свързани с опасностите онлайн. А в бъдеще дори и да се открият постоянни центрове за обучение на деца и родители“, споделя доц. д-р Стоян Везенков, декан на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“.