Районна прокуратура-Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу П.Щ., който като адвокат, с цел имотна облага, заблуждавал негови клиенти. Той ги измамил, като заявил, че завел и спечелил въззивно гражданско дело срещу решение на Районен съд – Разлог и ще ги снабди с нотариален акт за собственост на имота. Обвиняемият П.Щ. е адвокат в кантора в гр. Благоевград, като бил упълномощен от З.М. по съответния ред с пълномощно. В началото на 2014 г., в гр. Разлог, в качеството на пълномощник на З.М. той възбудил и поддържал заблуждение у Т.М., че по подадена от него въззивна жалба в Окръжен съд – Благоевград е образувано гражданско дело. В тази връзка следвало да бъде внесена сумата от триста лева за „вещи лица“, като тези парични средства му били дадени. По-късно той заявил на Т.М. и В.А., че спечелил заведеното от него въззивно дело и ще предприеме действия за прехвърляне собствеността на имота – предмет на делото, в полза на В.А., с нотариален акт за дарение. За тази цел следвало да му бъдат дадени сто и двадесет лева за скица и данъчна оценка и сумата била дадена на него от С.А. и В.А. Отново чрез въвеждане в заблуждение обвиняемият П.Щ. поискал четиристотин и осемдесет лева за изповядване на нотариален акт за дарение, с който Т.М. щял да дари на В.А. процесния имот. За тази „услуга“ му били дадени петстотин лева, при положение че М. не бил собственик на имота. В действителност обаче заявяваното от него на клиентите не отговаряло на действителността. С определение на Районен съд – Разлог, връчено му на 21.11.2013 г., обвиняемият Щ. бил уведомен да представи документ за внесена по сметка на Окръжен съд – Благоевград държавна такса за въззивно обжалване в размер на сто двадесет и пет лева в едноседмичен срок. Той не я внесъл, поради което с определение на съда жалбата му била върната. Предстои делото да продължи в съда.