Съществуващи сгради в дупнишкото село Яхиново ще бъдат преустроени в цех за млекопреработване и склад за хранителни продукти. Зелена светлина на инвестиционното намерение даде РИОСВ. Възложител е дупнишката фирма „Апекс капитал”. Според екоинспекторите бъдещите планове на фирмата няма да окажат отрицателно въздействие върху околната среда и проектът не се нуждае от ОВОС. Инвестиционното предложение е за преустройство и промяна предназначението на  съществуваща сграда. Основната сграда съдържа две самостоятелни постройки, като идеята е те да се обособят в нов обект. Общата площ на имота е 2751 кв м. Единият от самостоятелните обекти в основната сграда е със застроена площ 230 кв.м, а другият е със застроена площ 990 кв. м.

Подробности в печатното издание

Please follow and like us: